Obsah upraviť

Úvod
 1. Technická poznámka
 2. Arabské písmo
 3. Arabská gramatika
 4. Morfológia
Morfológia
 1. Podstatné mená
 2. Prídavné mená
 3. Osobné zámená
 4. Ukazovacie zámená
 5. Opytovacie častice
 6. Opytovacie zámená
 7. Predložky
 8. Číslovky
 9. Slovesá
 10. Spojky
Syntax
 1. Genitívne spojenie
 2. Menné vety
 3. Slovesné vety
 4. Konverzácia

Lekcie upraviť

Modul Podstatné mená Prídavné mená Zámená Predložky Syntax
I.
II.
III.
IV.
V.
Modul Slovesá Spojky Častice
I.
II.
III.
IV.
V.