SyntaxUpraviť

Arabská gramatika rozoznáva dva základné typy viet

  1. Menná veta (الجُمْلَةُ الأَسْمِيَّةُ [ al-džumlaẗu al-ʾasmíjaẗu ]) – začína sa menom (اِسْمٌ [ ʾismun ])
  2. Slovesná veta (الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ [ al-džumlaẗu al-fiʕlíjaẗu ]) – začína sa slovesom (فِعْلٌ [ fiʕlun ])

Pozri tiežUpraviť

  1. Ukazovacie vety
  2. Menné vety
  3. Slovesné vety