Arabčina/Predložky

PredložkyUpraviť

Predložky (حَرفُ الجَرِّ [ ḥarfu-l-džarri ] sg. / حُرُوفُ الجَرِّ [ ḥurúfu-l-džarri ] pl.) sú v arabskej gramatike slová spájajúce viaceré slová a vety a ukazujúce vzťahy medzi nimi. Zaraďujú sa medzi ne teda aj naše spojky. Podliehajú nasledovným jednoduchým pravidlám:

  • Predložky sú nesklonné, nenadobúdajú ani dvojné ani množné číslo.
  • Jednopísmenové (jednospoluhláskové) predložky sa píšu spolu s nasledujúcim slovom.
  • Podstatné meno nasledujúce za predložkou sa skloňuje v genitíve (مَجْرُور).
  1. Samostatné predložky
  2. Spojené predložky
  3. Predložky s osobnými zámenami
  4. Zložené predložky