Arabčina/Dvojné číslo

Dvojné čísloUpraviť

Použité slovíčka
slovensky arabsky
lekár طَبِيب
lyžica مِلْعَقَة
mesto مَدِيْنَة
obchodník, kupec تَاجِر
reč, jazyk لُغَة
študent طَالِب
učiteľ, školiteľ, inštruktor مُدَرِّس

Arabčina rozlišuje podľa gramatického čísla tri kategórie:

 • singulár, alebo jednotné číslo (مُفْرَدٌ [ mufradun ]) - označuje jednu vec alebo pojem
 • duál, alebo dvojné číslo (تَثْنِيَةٌ [ taθbíjaẗun ], مُثَنَّىٌ [ muθabbáun ]) - označuje dve veci alebo pojmy
 • plurál, alebo množné číslo (جَمْعٌ [ džamʕun ]) - označuje tri a viac vecí alebo pojmov

Dvojné čísloUpraviť

Duál—dvojné číslo—označuje práve dve osoby, veci alebo pojmy. Tvorí sa tak, že sa zo slova odstráni prípadná záverečná pádová samohláska a pripojí sa prípona:

 • ـَانِ [ -áni ] v nominatíve (podmet)
 • ـَيْنِ [ -ajni ] v genitíve a akuzatíve (predmet)
prípona dvojného čísla
pád m. f.
nominatív ـَانِ [ -áni ]
genitív ـَيْنِ [ -ajni ]
akuzatív

Napríklad:

 • بَيْت [ bajt ] domبَيْتَانِ [ bajtáni ] / بَيْتَيْنِ [ bajtajni ]
 • بَاب [ báb ] dvereبَابَانِ [ bábáni ] / بَابَيْنِ [ bábajni ]

Pri podstatných menách ženského rodu sa prípona ة mení na obyčajné ت:

 • مَدِيْنَة [ madínaẗ ] mestoمَدِيْنَتَانِ [ madínatáni ] / مَدِيْنَتَيْنِ [ madínatajni ]
Príklad
 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľمُعَلِّمَانِ [ muʕallimáni ] / مُعَلِّمَيْنِ [ muʕallimajni ]
 • مُعَلِّمَة [ muʕallimaẗ ] učiteľkaمُعَلِّمَتَانِ [ muʕallimatáni ] / مُعَلِّمَتَيْنِ [ muʕallimatajni ]


Pozri tiež: Dvojné číslo prídavných mien, Duál v genitívnom spojení

CvičeniaUpraviť

A. Vytvorte dvojné číslo podľa vzoru
طَالِب [ ṭálib ] študent →‎ طَالِبَانِ /‎ طَالِبَيْنِ
 1. طَالِبَة →‎ …
 2. كِتَاب →‎ …
 3. مَلِكَة →‎ …
 4. مَدْرَسَة →‎ …
 5. صَدِيق →‎ …
B. Čítajte, zapíšte s vokálmi a vytvorte dvojné číslo v nominatíve aj genitíve/akuzatíve
 1. سيارة
 2. ولد
 3. كلب
 4. صديقة
 5. باب
C. Naučte sa nové slovíčka a vytvorte dvojné číslo
 1. طَبِيب [ ṭabíb ] lekár
 2. لُغَة [ luġaẗ ] reč, jazyk
 3. مِلْعَقَة [ milʕaqaẗ ] lyžica
 4. مُدَرِّس [ mudarris ] učiteľ, školiteľ, inštruktor
 5. تَاجِر [ tádžir ] obchodník, kupec

KľúčUpraviť

A. Vytvorte dvojné číslo podľa vzoru
 1. طَالِبَة [ ṭálibaẗ ] študentka →‎ طَالِبَتَانِ /‎ طَالِبَتَيْنِ
 2. كِتَاب [ kitáb ] kniha →‎ كِتَابَانِ /‎ كِتَابَيْنِ
 3. مَلِكَة [ malikaẗ ] kráľovna →‎ مَلِكَتَانِ /‎ مَلِكَتَيْنِ
 4. مَدْرَسَة [ madrasaẗ ] škola →‎ مَدْرَسَتَانِ /‎ مَدْرَسَتَيْنِ
 5. صَدِيق [ ṣadíq ] priateľ →‎ صَدِيقَانِ /‎ صَدِيقَيْنِ
B. Čítajte, zapíšte s vokálmi a vytvorte dvojné číslo v nominatíve aj genitíve/akuzatíve
 1. سَيَّارَة [ sajjáraẗ ] →‎ سَيَّارَتَانِ /‎ سَيَّارَتَيْنِ
 2. وَلَد [ walad ] →‎ وَلَدَانِ /‎ وَلَدَيْنِ
 3. كَلْب [ kalb ] →‎ كَلْبَانِ /‎ كَلْبَيْنِ
 4. صَدِيقَة [ ṣadíqaẗ ] →‎ صَدِيقَتَانِ /‎ صَدِيقَتَيْنِ
 5. بَاب [ báb ] →‎ بَابَانِ /‎ بَابَيْنِ
C. Naučte sa nové slovíčka a vytvorte dvojné číslo
 1. طَبِيبَانِ [ ṭabíbáni ] dvaja lekári
 2. لُغَتَانِ [ luġatáni ] dve reči
 3. مِلْعَقَتَانِ [ milʕaqatáni ] dve lyžice
 4. مُدَرِّسَانِ [ mudarrisáni ] dvaja učitelia
 5. تَاجِرَانِ [ tádžiráni ] dvaja obchodníci