SpojkyUpraviť

وَ [ wa- ]Upraviť

Spojka وَ [ wa- ] primárne zodpovedá slovenským priraďovacím spojkám a, i, aj.

وَاوُ الحَالِيَّة [ wáw al-ḥálíjaẗ ]Upraviť

Súčasné wáw (وَاوُ الحَالِيَّة alebo وَاوُ الحَالُ) je spojka وَ [ wa- ] vo funkcii, v ktorej spája dve vety popisujúce súbežný dej, dej v tej istej súčasnosti. Prekladá sa vtedy podľa kontextu slovami keď, zatiaľ čo, a s, akonáhle a pod.

فَ [ fa- ]Upraviť

Spojka فَ /‎ فَـ [ fa- ] je ekvivalentná častici وَ [ wa- ] a, ale na rozdiel od wáw al-ḥálíjaẗ spája dve vety popisujúce dej nasledujúci jeden za druhým, následne.

أَمْ [ ʾam ]Upraviť

Spojka أَمْ [ ʾam ] s významom alebo sa používa pri výbere z dvoch možností.

 • الشَّاي أَمْ القَهْوَة؟ [ aš-šáj ʾam al-qahwaẗ? ] čaj alebo káva?

أَوْ [ ʾaw ]Upraviť

Spojka أَوْ [ ʾaw ] s významom alebo sa používa pri výbere z viacerých možností; vkladá sa medzi všetky možnosti.

 • بِالسَّيَّارَةِ أَوْ بِالطَائِرَةِ أَوْ بِالقِطَارِ أَوْ بِالسَّفِيْنَةِ [ bi-s-sajjáraẗi ʾaw bi-l-ṭáʾiraẗi ʾaw bi-l-qiṭári ʾaw bi-s-safínaẗi ] autom [alebo] lietadlom [alebo] vlakom alebo loďou

SlovíčkaUpraviť

 • وَ [ wa- ] a, i, aj
 • أَمْ [ ʾam ] alebo (dve možnosti)
 • أَوْ [ ʾaw ] alebo (viac možností)
 • حَال [ ḥál ]: súčasnosť, moment, terajšok
  • حَالِيَّة [ ḥálíjaẗ ]: súčasný, bežný
 • شَاي [ šáj ] čaj
 • قَهْوَة [ qahwaẗ ] káva
 • سَيَّارَة [ sajjáraẗ ] auto
 • طَائِرَة [ ṭáʾiraẗ ] lietadlo
 • قِطَار [ qiṭár ] vlak
 • سَفِيْنَة [ safínaẗ ] loď

Pozri ajUpraviť