Slovesné vety upraviť

الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّة [ al-džumlaẗu-l-fiʕlíjaẗ ]

Slovesná veta v arabčine je taká veta, ktorá sa začína slovesom, respektíve v ktorej sloveso stojí vo vete pred predmetom. Slovosled v takýchto vetách je slovesopodmetpredmet:

  1. الفِعْلُ [ al-fiʕlu ] sloveso
  2. الفَاعِلُ [ al-fáʕilu ] podmet (agent) – je v nominatíve
  3. المَافْعُولُ بِهِ [ al-mafʕúlu bihi ] (zjavný) predmet – je v akuzatíve, rovnako ako v slovenčine

Príklady upraviť

sloveso + podmet + predmet
  • يَقْرَأُ الوَلَدُ الكِتَابَهُ [ jaqraʾu al-waladu al-kitába-hu ] Doslovne: Číta chlapec knihu (jeho).
sloveso + predmet

Podmet môže byť vo vete aj implicitný, t.j. vyjadrený príponou určujúcou osobu – časovaním slovesa:

  • دَرَسْتُ الدَّرْسَ [ darastu ad-darsa ] Študoval som úlohu. (Podmet je implicitný osobou v slovese: ja.)
  • فَتَحْتَ البَابَ [ fataḥta al-bába ] Otvoril si dvere. (Podmet je implicitný osobou v slovese: ty [m.].)
  • حَمَلَ الحَقِيبَةَ [ ḥamala al-ḥaqíbaẗa ] Niesol tašku. (Podmet je implicitný osobou v slovese: on.)
sloveso + podmet + doplnok

Veta samozrejme nemusí mať predmet, ale môže byť rozvitá doplnkom:

  • جَلَسَتْ لَيْلَى عَلَى الكُرْسِيِّ [ džalasat Lajla ʕalá al-kursíi ] Sadla si Lajla na stoličku.
sloveso + doplnok

Veta môže mať aj implicitný (zamlčaný) podmet a byť bez predmetu:

  • أَذْهَبُ إِلَى المَدِينَةِ [ ʾaðhabu ʾilá-l-madínaẗi ] Idem do mesta.

Dôraz zmenou slovosledu upraviť

Len v prípade, ak chceme zdôrazniť, kto číta knihu stojí podmet pred slovesom:

podmet + sloveso + predmet
  • الوَلَدُ يَقْرَأُ الكِتَابَهُ [ al-waladu jaqraʾu al-kitába-hu ] Chlapec číta knihu (jeho).

Silu takéhoto dôrazu zmierňujú vo vete častice pripomínajúce sloveso, ktoré z vety opäť formálne urobia vetu slovesnú.