Imperfektum upraviť

Imperfektum, imperfektívny tvar alebo nedokonavý vid (المُضَارِع [ al-muḍáriʕ ]) v arabčine vyjadruje slovesný dej ktorý trvá neustále, opakovane, alebo ešte nie je dokončený. Zodpovedá zhruba nášmu prítomnému času. S predponou سَـ [ sa- ] slúži aj na vyjadrenie budúceho času.

Skupina A upraviť

A Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f. m. f.
1. osoba أَفْعَلُ [ ʾafʕalu ] نَفْعَلُ [ nafʕalu ]
2. osoba تَفْعَلُ [ tafʕalu ] تَفْعَلِينَ [ tafʕalína ] تَفْعَلانِ [ tafʕaláni ] تَفْعَلُونَ [ tafʕalúna ] تَفْعَلْنَ [ tafʕalna ]
3. osoba يَفْعَلُ [ jafʕalu ] تَفْعَلُ [ tafʕalu ] يَفْعَلانِ [ jafʕaláni ] يَفْعَلُونَ [ jafʕalúna ] يَفْعَلْنَ [ jafʕalna ]
 • فعل robiť
 • ذهب ísť
 • سبح plávať
 • لعب hrať (sa)

Skupina I upraviť

I Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f. m. f.
1. osoba أَفْعِلُ [ ʾafʕilu ] نَفْعِلُ [ nafʕilu ]
2. osoba تَفْعِلُ [ tafʕilu ] تَفْعِلِينَ [ tafʕilína ] تَفْعِلانِ [ tafʕiláni ] تَفْعِلُونَ [ tafʕilúna ] تَفْعِلْنَ [ tafʕilna ]
3. osoba يَفْعِلُ [ jafʕilu ] تَفْعِلُ [ tafʕilu ] يَفْعِلانِ [ jafʕiláni ] يَفْعِلُونَ [ jafʕilúna ] يَفْعِلْنَ [ jafʕilna ]
 • قذف hodiť
 • ضرب udrieť
 • هزم biť

Skupina U upraviť

U Jednotné číslo Dvojné číslo Množné číslo
Rod m. f. m. f. m. f.
1. osoba أَفْعُلُ [ ʾafʕulu ] نَفْعُلُ [ nafʕulu ]
2. osoba تَفْعُلُ [ tafʕulu ] تَفْعُلِينَ [ tafʕulína ] تَفْعُلانِ [ tafʕuláni ] تَفْعُلُونَ [ tafʕulúna ] تَفْعُلْنَ [ tafʕulna ]
3. osoba يَفْعُلُ [ jafʕulu ] تَفْعُلُ [ tafʕulu ] يَفْعُلانِ [ jafʕuláni ] يَفْعُلُونَ [ jafʕulúna ] يَفْعُلْنَ [ jafʕulna ]
 • رسم kresliť
 • كتب písať
 • درس študovať
 • حلم snívať
 • حرس chrániť