Arabčina/Nepravidelné podstatné mená

Nepravidelné podstatné menáUpraviť

Gramaticky nepravidelné podstatné mená spadajú do troch kategórií:

  1. skrátené podstatné mená (الإِسْمُ المَقْصُورُ [ al-ʾismu-l-maqṣúru ])
  2. predĺžené podstatné mená (الإِسْمُ المَمْدُودُ [ al-ʾismu-l-mamdúdu ])
  3. redukované podstatné mená (الإِسْمُ المَنْقُوصُ [ al-ʾismu-l-manqúṣu ])

Skrátené podstatné menáUpraviť

Skrátené podstatné meno sa končí na úplný dlhý ʾalif (fatḥaẗ + ʾalif), alebo zlomený dlhý ʾalif (fatḥaẗ + ʾalif maqṣúraẗ):

  • ـَا [ -á ] resp. [ -a ]
  • ـَى [ -á ] resp. [ -a ]

Aj keď sa podstatné meno končí na , táto koncovka sa vyslovuje krátko [ -a ], z čoho pochádza aj názov tejto skupiny podstatných mien.

Skrátené podstatné mená sú vždy ženského rodu.

Predĺžené podstatné menáUpraviť

Predĺžené podstatné meno sa končí na dlhý ʾalif, za ktorým nasleduje samostatná hamzaẗ (fatḥaẗ + ʾalif + hamzaẗ):

  • ـَاء [ -áʾ ]

Hamzaẗ na konci slova spôsobí, že sa ʾalif vysloví v plnej dĺžke, z čoho pochádza aj názov tejto skupiny podstatných mien.

Predĺžené podstatné mená sú vždy ženského rodu.

Redukované podstatné menáUpraviť

Redukované podstatné meno sa končí na dlhú samohlásku jáʾ (kasraẗ + jáʾ), ktorá je pôvodným (tretím) písmenom koreňa slova:

  • ـِي [ -í ]

Túto koncovku je treba odlišovať od prípony vzťažného prídavného mena (ـِيّ [ -íj ]).

Redukované podstatné mená sú vždy mužského rodu, okrem prípadov kedy sú nepravidelným množným číslom podstatného mena ženského rodu.