Príručka pre katolícku katechézu a evanjelizáciu

Táto príručka je určená všetkým, ktorí chcú pracovať v katechéze a evanjelizácii. Nájdu v nej bohatý materiál, z ktorého môžu zdarma načerpať. Prosíme, aby k tomu samozrejme aj sami prispeli.

Projekt je zatiaľ iba v počiatočných štádiách. Predbežne sem boli vložené texty, ktoré sú neusporiadané a obsahujú mnohé preklepy. Prosíme teda našich čitateľov, aby nám tento nedostatok ospravedlnili, alebo aby ho rovno odstránili.

Prosíme, aby sa do rozvoja tohoto projektu zapojili všetci tí, ktorí sa zaujímajú o katolícku katechézu a aby túto príručku aj v tomto duchu rozvíjali. Rešpektujeme samozrejme aj názory neveriacich, alebo veriacich iných cirkví, avšak toto miesto je určené na katechézy, preto prosíme aby tí, ktorí chcú rozvíjať alternatívne názory tak urobili v nejakom inom projekte, ktorý na to bude určený.

Za pochopenie Vám ďakuje: ThDr. Miroslav Vančo, koordinátor tohto projektu.

Katechéza obšírna - analytická

V tejto časti sa podávajú tematické katechézy analytickým spôsobom.

Božie slovo:

Boh

Ľudský život

Môj život s Bohom

Problematické otázky

Ľubovoľné témy, doteraz nezaradená do žiadnej kategórie

Bibliografia a internetové zdroje

Príbehy do kázní a katechéz

Ak poznáte nejaké zaujímavé a poučné príbehy, ktoré sú vhodné na použitie do kázne alebo katechézy, môžete ich vložiť do súborov v tejto časti označených ako: Príbeh 1, 2, 3... Neskôr, keď bude príbehov dostatok, budeme ich zaraďovať do jednotlivých kategórií.

Katechéza stručná - syntetická

V tejto časti príručky chceme podať stručným a syntetickým spôsobom niektoré poučky a kontrolné otázky, ktoré by mohli poslúžiť na rýchle preskúšanie vo forme testu.

  1. Katechizmové poučky
  2. Kontrolné otázky a odpovede

Evanjelizácia

Evanjelizácia všeobecne:

Evanjelizačné témy:

Evanjelizačné akcie:

Evanjelizačné kázne a prednášky:

Licencie

Pod licenciou GNU GFDL sú na Wikiknihách využité v našich projektoch nasledovné zdroje: