Wikiknihy:Licencie/Dobrá kniha

Žiadosť

upraviť

Vážené vydavateľstvo, Dobrá kniha,

Som odborným asistentom pre dogmatickú teológiu na CMBF UK v Bratislave. Pracujeme s našimi študentami na rozvíjaní voľne dostupného manuálu katolíckej dogmatickej teológie na internete, ktorý by mohol slúžiť širokej verejnosti na osobné vzdelávanie v teológii ale tiež všetkým študentom teológie ako výdatná pomoc pri štúdiu. Chcel by som Vás týmto mailom požiadať o povolenie použiť za týmto účelom skriptá Verbum fidei (III. a IV), ktoré sme na hodinách dogmatiky so študentami doteraz používali, a teraz by sme ich chceli v ich plnom znení sprístupniť na internete za tým účelom, aby záujemci o dogmatickú teológiu mohli myšlienky z týchto skrípt použiť pri vytváraní on-line manuálu. Konečným cieľom by teda bolo nie iba zverejnenie existujúceho materiálu ale predovšetkým jeho následné spracovanie a prepracovanie, tvorivé rozvinutie, ktoré by bolo potom verejnosti slobodne dostupné za podmienok licencie GNU Free Documentation License (www.gnu.org/copyleft/fdl.html).

O podobné zverejnenie za účelom slobodného štúdia cirkevnej doktríny by som chcel požiadať u zbieky dokumentov Magistéria, aby pri rozvíjaní katolíckej dogmatiky bola v tomto zdroji možná opora. Jedná sa o zbieku dokumentov:

NEUNER, Josef & ROSS, Heinrich, Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Dobrá kniha, Trnava 1995.

S vašim dovolením by sme chceli tieto dokumenty v doslovnom znení uvádzať pri jednotlivých témach.

Pozývam Vás pozrieť si náš projekt na internete na stránke http://sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika .

Vopred Vám ďakujem za podporu a udelenie licencie pre rozvoj tohoto projektu.


Želám Vám mnoho požehnania do ďalšej vydavateľskej činnosti.

ThDr. Miroslav Vančo (www.soteria.sk)


Licencia

upraviť