Kresťanská príručka pre porozumenie Biblii

Gutenberg Bible.jpg

Táto príručka by mala slúžiť ako pomôcka pre kresťanské chápanie Biblie. Je ekumenickej povahy. Mala by teda odrážať spektrum a bohatstvo názorov rozličných kresťanských cirkví. Pozývame všetkých, čo sa chcú zapojiť do rozvíjania a prehlbovania biblického štúdia, aby túto stránku zveľaďovali svojimi príspevkami.

Informácie o Biblii

Základné informácie o Biblii

Starý zákon

Nový zákon

Prednášky a študijné texty


Kuriozity zo sveta Biblie

Menorah7a.png

Biblické texty, slovníky, komentáre

Izrael kmeny.jpg

Biblický text

Interpretácia biblického textu

Nekanonické texty

Slovníky a mapy

Licencie