Katechéza/Otázky - Spoločenstvo svätých

Spoločenstvo svätých upraviť

Kto sú svätí? upraviť

Svätí sú ľudia, ktorí hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz žijú vo večnej blaženosti.

Ako ctíme svätých? upraviť

Svätých ctíme tak, že sa snažíme nasledovať ich príklad, prosíme ich o príhovor a máme v úcte ich sochy a obrazy.

Prečo ctíme svätých? upraviť

Svätých ctíme preto, lebo nám dávajú dobrý príklad a prihovárajú sa za nás u Pána Boha.

Koho si uctievame najviac spomedzi všetkých svätých? upraviť

Spomedzi svätých si najviac uctievame Pannu Máriu.

Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu? upraviť

Pannu Máriu si spomedzi svätých najviac uctievame preto, lebo je Matkou Pána Ježiša a i našou nebeskou Matkou.

Kto z ľudí nespáchal nikdy žiadny hriech? upraviť

Boží Syn - Pán Ježiš a jeho Matka - Panna Mária.

Kto je Panna Mária? upraviť

Panna Mária je matkou Pána Ježiša.

Aká bola Panna Mária? upraviť

Panna Mária bola plná milosti a oddaná Bohu .

Ako mohla Mária zostať pannou, keď bola matkou? upraviť

Zázračným Božím pôsobením, pretože otcom Pána Ježiša nebol človek, ale Boh.

Ako sa volali rodičia Panny Márie? upraviť

Joachim a Anna.

Prečo nazývame Pannu Máriu „Nepoškvrnená“? upraviť

Pretože nikdy na nej nebola ani len jediná škvrna hriechu. Nespáchala žiadny hriech a bola uchránená i od dedičného hriechu.

Kto je to svätý Jozef? upraviť

Je to manžel Panny Márie a pestún Pána Ježiša.

Kto to bol Ján Krstiteľ? upraviť

Bol to posledný z prorokov Starého zákona, bezprostredný predchodca Pána Ježiša.