Wikiknihy:Licencie/Medžugorie

Žiadosť

upraviť

Vážená redakcia stránok Medžugorie,

Som odborným asistentom pre dogmatickú teológiu na CMBF UK v Bratislave. Pracujeme s našimi študentami na rozvíjaní voľne dostupného manuálu katolíckej dogmatickej teológie na internete, ktorý by mohol slúžiť širokej verejnosti na osobné vzdelávanie v teológii ale tiež všetkým študentom teológie ako výdatná pomoc pri štúdiu.

Okrem toho pripravujeme:

Príručku pre katechézu a evanjelizáciu Príručku pre komunikáciu s Bohom

Chcel by som Vás týmto mailom požiadať o povolenie použiť niektoré príspevky dvojmesačníka Medžugorské ozveny za účelom ich sprístupnenia našim čitateľom v týchto príručkách, a následného rozvíjania a voľného šírenia za podmienok licencie GNU Free Documentation License (www.gnu.org/copyleft/fdl.html).


Pozývam Vás pozrieť si naše projekty na internete na stránke http://sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika .

Vopred Vám ďakujem za podporu a udelenie licencie pre rozvoj týchto vzdelávacích projektov.


Želám Vám mnoho požehnania do ďalšej činnosti.

ThDr. Miroslav Vančo (www.soteria.sk)


Licencia

upraviť

Budeme veľmi radi, ak použijete články z Medžugorských ozvien pre Vašu prácu. Prosíme len, aby ste udávali zdroj: Ozveny Kráľovnej pokoja alebo Eco di Maria, Regina della Pace. Slovenskú verziu totiž prekladáme z talianského originálu. Ak by ste chceli, na stránke http://www.ecodimaria.net/arr/index.html môžete nájsť niekoľko posledných čísel aj v taliančine. Ak by ste mali záujem si pozrieť ešte skoršie čísla v taliančine, môžeme Vám ich zaslať.

Aj my by sme mali na Vás otázku. Potrebovali by sme niekoho, kto by nám pomohol prekladať články z taliančiny do slovenčiny. Ak by ste vedeli o niekom, kto by bol ochotný sa na túto prácu dať, mohli by ste nám ho sprostredkovať? Práca je dobrovoľná a bez honoráru. Ďakujeme.

So srdečným pozdravom

................................. Elena Lehocka tel.: +421 / 2 / 647 757 68


Original Message -----

From: Miroslav Vanco <soteria@centrum.sk> To: <admin@medzugorie.sk> Sent: Friday, October 21, 2005 2:32 PM Subject: žiadosť