Kto je Boh?

upraviť

Boh je ten, ktorý je od večnosti. Je pôvodca všetkých vecí. Je to náš nebeský Otec.

Kde je Boh?

upraviť

Boh je mimo priestoru. Znamená to teda, že je všadeprítomný.

Odkedy je Boh?

upraviť

Boh je mimo času. Je teda večný. Nemá počiatok ani koniec existencie. Vždy bol, je a bude.

Čo vie Boh?

upraviť

Pán Boh vie všetko, aj to, čo si myslíme: Boh je vševediaci.

Prečo nevidíme Boha?

upraviť

Boha nevidíme preto, lebo je čistý duch, nemá telo.

Odkiaľ vieme, že je Boh?

upraviť
  • Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.
  • Boh k nám prehovoril vo Svätom Písme.

Čo môže Boh urobiť?

upraviť

Môže urobiť všetko, čo chce, lebo je všemohúci.

Čo robíme, keď sa modlíme?

upraviť

Keď sa modlíme, myslíme na Boha, s Bohom sa rozprávame.

Je viac ako jeden Boh?

upraviť

Boh je len jeden.

V koľkých osobách je Boh?

upraviť

Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

Ako voláme tri božské osoby?

upraviť

Tri božské osoby voláme Najsvätejšia Trojica.

Čo je to Najsvätejšia Trojica?

upraviť

Sú to tri osoby, ktoré sú spolu jediným Bohom. Tie osoby sú Otec, Syn a Duch Svätý.

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice je najdôležitejšia?

upraviť

Žiadna z osôb Najsvätejšej Trojice nie je dôležitejšia než tie ostatné. Všetky osoby v Najsvätejšej Trojici sú si rovné.