Úvod upraviť

Hriech je skutok alebo slovo, alebo žiadaná vec, ktoré sú proti večnému zákonu. Urážajú Boha neposlušnosťou voči jeho láske. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu.

Rozmanitosť hriechov upraviť

Rozmanitosť hriechov je veľká. Možno ich rozdeliť na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním; hriechy proti Bohu, hriehy proti človeku; podľa závažností - ťažké a ľahké. Väčšinou hriechy spáchané skutkom (zrealizované) sú závažnejšie ako hriechy pomyslenia.

Ľahký hriech upraviť

Alebo všedný sa spácha, keď ide o menej závažnú vec alebo aj o vážnu vec, ale bez plného vedomia a uváženého súhlasu. Tento hriech sa podstatne líši od ťažkého (smrteľného), pretože neruší zmluvu s Bohom, ale oslabuje lásku. Tento hriech zasluhuje časné očistné tresty.

Ťažký hriech upraviť

Je omnoho ťažší a závažnejší, než ľahký. Keď človek spácha ťažkú vec s plným vedomým a uváženým súhlasom, dopustil sa ťažkého (smrteľného hriechu). Pokiaľ tento hriech neoľutujeme, ruší s nami zmluvu s Bohom a vedie nás po smrti do pekla. Napr. ťažké hriechy: vražda, rúhanie, smilstvo a krvismilstvo, závažná krádež a svätokrádež, krivá prísaha, pokúšanie Boha, preklínanie, ... .

Neresti upraviť

Neresti sú protikladom čností, sú zvrátenými návykmi; zatemňuju svedomie a popudzujú na zlé. Možno ich dať do súvisu so siedmimi hlavnými hriechmi (vyvolávajú ďalšie): pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť alebo duchovná znechutenosť.

Ako sa môžeme zbaviť hriechov? upraviť

Riadnym spôsobom ich odpúšťa sviatosť krstu. Po tom, ako sa spácha hriech, treba ho oľutovať, najlepšie pri sviatosti pokánia (svätej spovedi).

Zdroje upraviť

Katechizmus katolíckej cirkvi, SSC