Katechéza/Otázky - Prikázania

Božie prikázania upraviť

Čím nás riadi Pán Boh aby sme správne žili? upraviť

Aby sme správne žili, Pán Boh nás riadi prikázaniami a hlasom svedomia.

Načo sú prikázania? upraviť

Prikázania sú na to, aby nám ukazovali vôľu nebeského Otca.

Načo je svedomie? upraviť

Svedomie je na to, aby nás viedlo k dobrému a varovalo pred zlom.

Čo žiada Pán Boh v prvom prikázaní? upraviť

V prvom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme sa klaňali len jemu a to vyjadrili modlitbou.

Čo žiada Pán Boh v druhom prikázaní? upraviť

V druhom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme meno Božie nevyslovovali z roztopaše a nezosmiešňovali ho.

Čo žiada Pán Boh v treťom prikázaní? upraviť

V treťom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v nedeľu telesne odpočívali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na svätej omši.

Čo žiada Pán Boh vo štvrtom prikázaní? upraviť

Vo štvrtom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si ctili rodičov, starých rodičov a predstavených.

Čo žiada Pán Boh v piatom prikázaní? upraviť

V piatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si telesný i duchovný život vážili a nikomu neškodili ani na tele, ani na duši.

Čo žiada Pán Boh v šiestom prikázaní? upraviť

V šiestom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v myšlienkach, rečiach a správaní boli cudní a mravní.

Čo žiada Pán Boh v siedmom prikázaní? upraviť

V siedmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si povinnosti svedomito vykonávali a aby sme si majetok iného vážili.

Čo žiada Pán Boh v ôsmom prikázaní? upraviť

V ôsmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chválili.

Čo žiada Pán Boh v deviatom prikázaní? upraviť

V deviatom prikázaní Pán Boh žiada od manželov, aby sa milovali a boli si verní.

Čo žiada Pán Boh v desiatom prikázaní? upraviť

V desiatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si nenárokovali na majetok iného.