Katechéza/Otázky - Prikázania

Božie prikázania

upraviť

Čím nás riadi Pán Boh aby sme správne žili?

upraviť

Aby sme správne žili, Pán Boh nás riadi prikázaniami a hlasom svedomia.

Načo sú prikázania?

upraviť

Prikázania sú na to, aby nám ukazovali vôľu nebeského Otca.

Načo je svedomie?

upraviť

Svedomie je na to, aby nás viedlo k dobrému a varovalo pred zlom.

Čo žiada Pán Boh v prvom prikázaní?

upraviť

V prvom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme sa klaňali len jemu a to vyjadrili modlitbou.

Čo žiada Pán Boh v druhom prikázaní?

upraviť

V druhom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme meno Božie nevyslovovali z roztopaše a nezosmiešňovali ho.

Čo žiada Pán Boh v treťom prikázaní?

upraviť

V treťom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v nedeľu telesne odpočívali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na svätej omši.

Čo žiada Pán Boh vo štvrtom prikázaní?

upraviť

Vo štvrtom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si ctili rodičov, starých rodičov a predstavených.

Čo žiada Pán Boh v piatom prikázaní?

upraviť

V piatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si telesný i duchovný život vážili a nikomu neškodili ani na tele, ani na duši.

Čo žiada Pán Boh v šiestom prikázaní?

upraviť

V šiestom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme v myšlienkach, rečiach a správaní boli cudní a mravní.

Čo žiada Pán Boh v siedmom prikázaní?

upraviť

V siedmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si povinnosti svedomito vykonávali a aby sme si majetok iného vážili.

Čo žiada Pán Boh v ôsmom prikázaní?

upraviť

V ôsmom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chválili.

Čo žiada Pán Boh v deviatom prikázaní?

upraviť

V deviatom prikázaní Pán Boh žiada od manželov, aby sa milovali a boli si verní.

Čo žiada Pán Boh v desiatom prikázaní?

upraviť

V desiatom prikázaní Pán Boh žiada, aby sme si nenárokovali na majetok iného.