Duch Svätý je tretia Božská osoba. Je to Boh a je rovnakej podstaty ako Otec a Syn. Je súčasťou najsvätejšej trojice. Iné pomenovania: Duch pravdy (Jn 14,17), Tešiteľ (Jn 14,26). Vďaka Duchu Svätému je možné vedieť aj to čo príde.