Asertivita/Asertívne komunikačné techniky

Asertivita > Asertívne komunikačné technikyAsertívne komunikačné techniky alebo asertívne komunikačné zručnosti sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne. Ako zručnosť potom označujeme schopnosť použiť danú komunikačnú techniku v príslušnej situácii.

Asertívne komunikačné zručnosti nám dodávajú nové, asertívne schopnosti komunikácie.

Asertívne komunikačné technikyUpraviť

Dalšie asertívne technikyUpraviť

Asertívne schopnosti komunikácieUpraviť

  • schopnosť požiadať o láskavosť
  • schopnosť uplatniť svoj nárok
  • schopnosť povedať nie
  • schopnosť začať, udržiavať a ukončiť konverzáciu
  • schopnosť vysporiadať sa s kritikou
  • schopnosť prijať uznanie
  • schopnosť vyjadriť uznanie
  • schopnosť vyjadriť vlastný pocit, názor, myšlienku