Asertivita/Reakcia spätnou väzbou

Motto: Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej komunikácie.

Podstata techniky upraviť

Spätná väzba na určité chovanie či vyjadrenie môže byť

 • pozitívna (Potešilo ma, že si si spomenul na moje meniny.)
 • negatívna (Robí mi starosti, že nedodržiavaš slovo, ktoré si mi dala.)

Pozitívna spätná väzba vedie k posilňovaniu uvedeného správania, negatívna, naopak, k oslabeniu. Znižuje pravdepodobnosť, že sa dané správanie bude opakovať.

Reagovať spätnou väzbou neznamená hodnotiť, ale vyjadriť svoje pocity. Ľudia, ktorí ukrývajú svoje pocity, prežívajú menej blízkosti, radosti, cítia sa osamotení. Dokonca sú náchylnejší k chorobám.

Zásady upraviť

 1. Hovoriť za seba, v prvej osobe jednotného čísla. Zdôraznením vlastnej osoby vyjadrujem vlastnú zodpovednosť za tvrdenie.
  Bál som sa, keď si neprišla načas domov a nezavolala si mi, miesto Je nezodpovedné od teba, že si ani len nezavolala, na rodinu si sa vykašlala.
 2. Očný kontakt - dívame sa do očí partnerovi na znak našej čestnosti a vyjadrujeme tiež, že za naším tvrdením nie sú postranné úmysly.
 3. Poskytujeme informáciu o svojom prežívaní a nehodnotíme. Všeobecné hodnotenie je obzvlášť nepríjemné a nevhodné pri negatívnej správe.
  Príklad pozitívnej spätnej väzby
  Si pekne oblečená. je hodnotenie, možno tomu rozumieť i ako lichoteniu, ale
  Páči sa mi, ako si dnes oblečená. je vyjadrením vlastného postoja.
  Príklad negatívnej spätnej väzby
  Si neohľaduplný, bezcitný spoločník, ako sa tak môžeš správať? je hodnotenie.
  Cítila som sa zle, keď si odišiel a nechal si ma samú medzi toľkými cudzími ľuďmi. je vyjadrenie vlastných pocitov.
 4. Popisujeme konkrétne chovanie a nie jedinca ako takého.
  Príklad:
  Nepáči sa mi, keď kričíš na mňa pred druhými. je spätná väzba, avšak
  Si agresívny a bezcitný človek! je hodnotenie osoby.
 5. Podávame špecifické a nie zovšeobecňujúce informácie
  Príklad:
  Ty vždy... je zovšeobecňujúce.
 6. Naše vyjadrenie je krátke a zrozumiteľné, aby partnerovi bolo jasné, o čo nám ide.