Asertivita/Voľné informácie

Technika voľných informácií je asertívna komunikačná technika, ktorá nás učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre nášho partnera zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkajú voľné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje hanblivosť pri začatí rozhovoru a obom partnerom uľahčuje jeho priebeh.

Ak chceme túto metódu používať, je potrebné klásť dôraz na empatické rozhovory, na vyjadrenia pocitov a prežívania, vyhýbať sa irónii, rozhovory viesť bez úzkosti a agresivity, všímať si aj neverbálne prejavy partnera. Partnera posmeľujeme. V priebehu rozhovoru sa tak dozvieme aj rôzne nevyžiadané informácie, ktoré môžeme rozvíjať a využiť k pokračovaniu v rozhovore.

  • A: Včera sme boli so ženou na koncerte "Skupiny A".

A rozpráva o koncerte a svoje rozprávanie ukončí:

  • A: Bola tam úžasná atmosféra.

Voľná informácia je napr. že A bol so ženou na koncerte, alebo že bol na koncerte "skupiny A", alebo aj to, že ako trávil včerajší večer. I to, že zažil úžasnú atmosféru pri vystúpení. Všetko toto možno rôznym spôsobom ďalej rozvíjať a povedať niečo partnerovi, na čo môže nadviazať zase on. Napríklad:

  • B: Minulý rok v lete sme aj my boli na koncerte "Skupiny B". Je to úplne iné, ako keď ich počujeme v rozhlase. Tá atmosféra priamo na koncerte sa nedá ničím nahradiť.

Alebo:

  • B: My sme včera večer pomáhali mame pri upratovaní. Naša mama je už slabá...atď.

Potrebné je, aby sme sa vyhli úsečným jednoslovným odpovediam a rozvíjali to, čo je zaujímavé pre partnera.