Biblia/Audio Biblia na internete

V slovenskom jazyku upraviť

Nový zákon, ekumenický preklad

Nová zmluva, evanjelický preklad (ECAV)

V iných jazykoch upraviť

Biblia vo formáte mp3 v rozličných jazykoch sa nachádza na internete v týchto zdrojoch: