Modlitby/Ježišova modlitba srdca

Ježišova modlitba srdca je veľmi typická modlitba pre byzantských kresťanov. Spočíva v meditatívnom vyslovovaní Ježišovho mena, obsiahnutého v krátkej formulke, čím sa myseľ nasmeruje na kontempláciu Božej prítomnosti.


Pri tejto modlitbe sa používajú čotky. Ide modlitebnú šnúru s uzlíkmi, ktorá slúži pri tejto modlitbe ako pomôcka. Jej význam je jednak v tom, že pomáha pri „počítaní“ modlitby, ale hádam ešte dôležitejšie to, že pomáha pri sústredení sa na modlitbu.


Najlepšie nám ale pomôže pochopiť Ježišovu modlitbu srdca prastarý príbeh ruského pútnika, ktorý si u nás môžete prečítať: