Výhonok je článok, ktorý si vyžaduje rozsiahle úpravy a doplnenie, než sa bude dať považovať za ucelenú a dokončenú stránku. Zoznam takýchto stránok je na stránke Kategória:Výhonky.