Dogmatika/Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ - bibliografia

BOBUBLÍK, Vladimír, Teologická antropologie,Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.