Modlitby/Spontánna modlitba

Aj Tvoj rozhovor s Bohom môžeš viesť vlastnými slovami. Boh Ti rozumie. On je náš Otec a tak sa s ním môžeme rozprávať voľne aj bez predpísaných formúl. Tie sú tiež dôležité, ale cez spontánnu modlitbu si lepšie uvedomujeme osobný rozmer nášho vzťahu k Bohu. Neboj sa povedať Otcovi, Synovi či Duchu Svätému čo cítiš, čo prežívaš o čo ho žiadaš. Rovnako sa môžeš vlastnými slovami zhovárať so svojím anjelom strážcom, so svätými i s nebeskou Matkou Pannou Máriou.