Svätý Archanjel Michal!

upraviť

Bráň nás v boji proti zlu a úkladom diablovým, buď nám ochranou. Pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty knieža nebeského vojska Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Svätý Archanjel Gabriel!

upraviť

Anjel Vtelenia, verný vyslanec Boží, otvor náš sluch pre tiché napomínanie a volanie milujúceho Srdca nášho Pána Ježiša Krista! Nech máme vždy na pamäti, aby sme Božiemu Slovu správne rozumeli, riadili sa ním, Boha počúvali a robili čo od nás žiada! Dopomôž nám k bdelej pripravenosti, aby nás Pán, keď príde nenašiel spiacich! Amen.

Svätý Archanjel Rafael!

upraviť

Šíp lásky a liek Lásky Božej! Poraň naše srdcia planúcou láskou a nech sa nikdy nezahojí táto rana, aby sme po všetky dni stále ostávali na ceste Lásky a aby sme Láskou nado všetkým zvíťazili! Buď nám sprievodcom a liečiteľom. Otváraj nám duchovný zrak, tak ako si ho otváral Tobiášovi. Buď našim ochrancom pred Zlým a pomôž nám prekonať ducha hnevu a nenávisti. Amen