POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV NA DEŇ ROZOSLANIA upraviť

Oáza sa končí po raňajkách v deň odjazdu.

V skupine diakonie treba ešte urobiť „spytovanie svedomia" či všetko bolo správne urobené, aby si nikto na nás neťažkal. Každá oáza pripravuje základ pre nasledujúcu.

V deň odchodu môže byť sv. omša skôr. Nepredpokladá sa spoločná ranná modlitba, sv. omša môže byť zameraná na poďakovanie. Možno vybrať texty, ktoré hovoria o poslaní a apoštoláte. Po sv. prijímaní „Teba Boha chválime" je slávnostné požehnanie.

Po raňajkách skontrolovať, či všetko bolo zanechané vo vzorovom poriadku.

Ak sa na tom istom mieste koná oáza aj v ďalšom turnuse, možno slávnostne odovzdať sviecu skupine animátorov nasledujúcej oázy. Treba odovzdať aj inventár oázy.

Bohu vďaka i Márii!