Dogmatika/Verbum 3-6

JA SOM VŠEMOHÚCI BOHUpraviť

ÚvodUpraviť

Jediný pravý Boh, ktorý hovoril otcom skrze prorokov a naposledy k nám prehovoril v Synovi (Hebr 1,1), sa zjavuje v diele stvorenia i v dejinách spásy ako Mocný, Vševládny, Všemohúci. Tak ho prežívajú ľudia v základnej náboženskej skúsenosti a tak sa s ním stretá biblický človek v osobitných dejinách spásy. Presvedčenie o Božej všemohúcnosti vo Svätom písme nepochádza z filozofických úvah, ale zo životnej skúsenosti s Bohom Stvoriteľom a Záchrancom. Všemohúcnosť označuje pravého Boha oproti bezmocným bôžikom. V Biblii sa chápe najprv ako Božie meno, zjavené v osobnom stretnutí: Boh sám sa tak predstavuje, sám to hovorí o sebe. Meno Všemohúci vyjadruje nielen jednu Božiu vlastnosť, ale samu božskosť Boha. Tak to prijala i prvotná Cirkev, keď vo svojich vyznaniach viery k menu Boha Otca hneď pripája pomenovanie „Všemohúci“.

I. Božia všemohúcnosť v Božom zjaveníUpraviť

1. Charakteristika mena "Všemohúci" v Starom zákoneUpraviť

2. Prejav Božej všemohúcnosti v diele stvoreniaUpraviť

3. Prejav Božej všemohúcnosti v dejinách spásy Starého zákonaUpraviť

4. Božia všemohúcnosť v Novom zákoneUpraviť

II. Božia všemohúcnosť vo viere CirkviUpraviť

1. Vo vyznaniach viery a v liturgiiUpraviť

2. Náuka cirkevných otcovUpraviť

3. Viera v Božiu všemohúcnosť v cirkevnom životeUpraviť

4. Eschatologické črty viery v Božiu všemohúcnosťUpraviť