Moreplavba/Oprávnenia vydávané v Chorvátsku

Druhy oprávnenia upraviť

V Chorvátsku upravuje podrobnosti o námornej plavbe zákon č. NN 181/2004 Pomorski zakonik a rekreačnú plavbu upravuje vyhláška NN 57/2006 Pravilnik o brodicama i jahtama. Tá upravuje aj podmienky potvrdzovania spôsobilosti na vedenie člna (Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice) alebo jachty (Svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika jahte), ktoré vydáva po vykonaní patričnej skúšky ministerstvo, resp. prístavný kapitanát (lučka kapetanija).

Vyhláška ďalej stanovuje oblasti plavby (Područje plovidbe) a predpisuje, akú minimálnu posádku musia mať lode, ktoré sa v danej oblasti plavby plavia

Druhy oprávnenia upraviť

Osoba, ktorá vedie plavidlo alebo jachtu musí mať spôsobilosť ako:

 1. Vodca plavidla kategórie A (Voditelj brodice kategorije A, Boat Skipper A)
 1. Vodca plavidla kategórie B (Voditelj brodice kategorije B, Boat Skipper B)
 2. Vodca plavidla kategórie C (Voditelj brodice kategorije C, Boat Skipper C)
 3. Veliteľ jachty kategórie A (Zapovjednik jahte kategorije A - do 100 BT, Yacht Master A)
 4. Veliteľ jachty kategórie B (Zapovjednik jahte kategorije B - do 500 BT, Yacht Master B)

Oblasti plavby upraviť

 1. Oblasť plavby I – medzinárodná plavba po všetkých moriach a vodách prístupných z mora
 2. Oblasť plavby II – medzinárodná plavba v Jadranskom mori
 3. Oblasť plavby III – plavba po vnútrozemských morských vodách, v teritoriálnych vodách Chorvátskej republiky a vodách prístupných z mora
  1. Oblasť plavby III.a – do 6 Nm od pobrežia pevniny alebo ostrova
  2. Oblasť plavby III.b – do 3 Nm od pobrežia pevniny alebo ostrova
  3. Oblasť plavby III.c – do 1 Nm od pobrežia pevniny alebo ostrova
 4. Oblasť plavby IV – plavba v prístavoch, zálivoch, riekach chorvátskeho jadranského povodia do hranice splavnosti zo strany mora

Predpísaná posádka upraviť

 1. Plavidlo v oblasti plavby I a II
  • vodca plavidla kategórie C
  • člen posádky so spôsobilosťou vodcu plavidla kategórie B
 2. Plavidlo v oblasti plavby III a IV
  • vodca plavidla kategórie B
 3. Plavidlo v oblasti plavby III.a, III.b, III.c a IV do dĺžky 6 m a výkonu motora do 8 kW
  • vodca plavidla kategórie A
 4. Plavidlo s výkonom motora do 15 kW
  • vodca plavidla kategórie B
 5. Jachta do 20 BT v oblasti plavby I a II
  • vodca plavidla kategórie C
  • jeden člen posádky
 6. Jachta do 20 BT využívaná na komerčné účely v oblasti plavby III, III.a, III.b, III.c a IV
  • vodca plavidla kategórie C
 7. Jachta do 20 BT využívaná na komerčné účely v oblasti plavby III, III.a, III.b, III.c a IV najímaná bez posádky (bareboat charter)
  • vodca plavidla kategórie B
 8. Jachta od 20 BT do 100 BT bez ohľadu na oblasť plavby a účel využitia
  • veliteľ jachty kategórie A
  • člen posádky so spôsobilosťou vodcu plavidla kategórie B
 9. Jachta od 100 BT do 500 BT bez ohľadu na oblasť plavby
  • veliteľ jachty kategórie B; s dokladom o spôsobilosti
   • základná bezpečnosť na lodi
   • protipožiarna ochrana
   • poskytovanie prvej pomoci
  • člen posádky so spôsobilosťou člena posádky strážny strojný dôstojník
  • člen posádky so spôsobilosťou člena posádky základná bezpečnosť na lodi
 10. Jachta nad 500 BT

Platnosť oprávnenia upraviť

V praxi to znamená, že jednotlivé oprávnenia majú nasledovné obmedzenia:

Vodca plavidla kategórie A upraviť

Rekreačné plavidlá na nekomerčnú plavbu v oblasti plavby III.a (do vzdialenosti 6 Nm od pevniny alebo ostrova)

 • do dĺžky 7 m
 • s motorom do výkonu 15 kW
Vodca plavidla kategórie B upraviť

Všetky typy rekreačných plavidiel (motorové a plachtové) bez obmedzenia na základe výkonu motora, v medzinárodných vodách a v teritoriálnych vodách Chorvátskej republiky

 • komerčná plavba
  • lode na prevoz osôb do vzdialenosti 3 Nm od pevniny alebo ostrova
  • lode na prevoz nákladu a rybárske lode
 • nekomerčná plavba
  • jachty do 30 BT na nekomerčné účely
  • nájomné jachty do 30 BT najímané bez posádky
Vodca plavidla kategórie C upraviť
 • Plavidlá na nekomerčnú plavbu v oblastiach plavby I a II
 • Plavidlá na komerčnú plavbu
  • lode na prevoz nákladu a rybárske lode v oblastiach plavby I a II
  • lode na prevoz osôb do dĺžky 12 m v oblastiach plavby III a III.a
 • Jachty bez ohľadu na účel cesty do 30 GT v oblastiach plavby I a II
 • Jachty na komerčné účely do 30 GT s profesionálnou posádkou v oblastiach plavby III, III.a, III.b, III.c, a IV

Na plavbu je tiež potrebné osvedčenie o spôsobilosti operátora rádiovej stanice, ak je takouto stanicou plavidlo vybavené.

Pozri aj upraviť