Ianus aka ianus777 aka 14nu5 v rôznych častiach internetu. Samostatne zárobkovo činna osoba na poli CAD a architektúry, pár rokov po vysokej škole, v súčasnosti nachádzajúca sa a pracujúca v Prahe.

Motto upraviť

Realita je oveľa fantastickejšia, než si ju vieme predstaviť. :: Louis Pauwels & Jacques Bergier: Ráno kúzelníkov — Úvod do fantastického realizmu

Sféry záujmov upraviť

  • Okultúra.
  • CAD & 3D v architektúre.
  • Politické dejiny.

Viac na 14nu5