Moreplavba/Sylabus/Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

  1. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozri aj upraviť