Moreplavba/Sylabus/Teória plachtenia

Teória plachtenia upraviť

  1. Technika plachtenia

Pozri aj upraviť