Moreplavba/Sylabus/Strojové zariadenia lodí

Strojové zariadenia lodí upraviť

  1. Základné znalosti práce motorov
  2. Prevádzka a kontrola hlavných motorov

Pozri aj upraviť