Moreplavba/Sylabus/Plavebný zemepis

  1. Fyzikálny zemepis
  2. Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest

Pozri aj upraviť