Moreplavba/Sylabus/Plavebná náuka

Vodca malého plavidla upraviť

Rozsah teoretickej skúšky upraviť

 1. Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel
 2. Úloha a činnosť kormidla a propulzora
 3. Manévrovanie, kotvenie a státie
 4. Nautické pomôcky

Veliteľ námorného rekreačného plavidla upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Základné pojmy upraviť

 1. princíp plavby a jej režimy (výtlačný, polosklz, sklz),
 2. hlavné parametre plavidla,
 3. stabilita plavidla (priečna, pozdĺžna, smerová, tvarová),
 4. vplyv laterálu na manévrovanie,
 5. základné názvoslovie častí plavidla, pohonnej jednotky,
 6. základné názvoslovie takeláže, ak ide o plachetnice,

Konštrukcia plavidla upraviť

 1. materiály používané na stavbu plavidiel,
 2. tvar trupu a jeho vplyv na manévrovacie schopnosti,
 3. funkcia kormidla, druhy kormidiel,
 4. nadstavba, kokpit, predný a zadný kôš, palubné zábradlie,
 5. vnútorné vybavenie,
 6. zabudovaný motor a jeho inštalácia (všeobecne),
 7. prívesný motor (všeobecne),
 8. palivové systémy,
 9. sladkovodné systémy,
 10. stokové systémy,
 11. variče a ich bezpečná inštalácia,
 12. ventilácia motorových a iných uzavretých priestorov,
 13. elektrická inštalácia a akumulátorové batérie,

Lodné motory upraviť

 1. zážihový motor; princíp činnosti, hlavné časti, výhody a nevýhody,
 2. vznetový motor; princíp činnosti, hlavné časti, výhody a nevýhody,
 3. chladiaci systém,
 4. výfukový systém,
 5. elektrické vybavenie lodného motora,
 6. údržba motora; výmena oleja, prezimovanie motora,
 7. núdzový vypínač motora,
 8. zabránenie znečisťovaniu mora ropnými látkami,

Rekreačné plavidlo poháňané plachtami upraviť

 1. funkcia a princíp práce plachty,
 2. sily pôsobiace na plachtu,
 3. základné druhy plachiet (rahnové, šikmé),
 4. druhy oplachtenia (napr. šalupa, kuter, keč, jola, škuner),
 5. časti plachty,
 6. takeláž (pevné a pohyblivé lanovie),
 7. vyťahovanie a spúšťanie plachiet,
 8. trimovanie plachiet,
 9. spôsoby zmenšovania plochy plachiet,
 10. búrkové a havarijné oplachtenie,

Rekreačné plavidlo poháňané motorom upraviť

 1. princíp práce a pôsobenie lodnej vrtule,
 2. vplyv zmyslu otáčania lodnej vrtule na manévrovacie schopnosti,
 3. pôsobenie lodnej vrtule pri plavbe dozadu,

Manévrovanie upraviť

 1. zásady vyväzovania plavidla; funkcia a druhy lán,
 2. priplávanie k nábrežiu; postup, nákres,
 3. odplávanie od nábrežia; postup, nákres,
 4. priplávanie k bóji; postup, nákres,
 5. odplávanie od bóje; postup, nákres,
 6. kotvenie,
 7. výber bezpečného kotviska,
 8. druhy kotiev,
 9. kotvové vrátky, laná a reťaze,
 10. použitie morskej kotvy,

Bezpečnosť plavby upraviť

 1. individuálne záchranné prostriedky (záchranné vesty a kruhy),
 2. kolektívne záchranné prostriedky (záchranné ostrovčeky, záchranné člny),
 3. použitie pyrotechnických prostriedkov,
 4. použitie záchranných prostriedkov,
 5. použitie protipožiarnych prostriedkov,
 6. príčiny vzniku požiaru na plavidle,
 7. nácvik mimoriadnej situácie „Požiar na palube“; rozdelenie a postup činností,
 8. nácvik mimoriadnej situácie „Človek cez palubu“; rozdelenie a postup činností,
 9. nasadnutie rekreačného plavidla na plytčinu; postup činností pri jeho sťahovaní z plytčiny,
 10. lekáž rekreačného plavidla; postup činností,
 11. vlečenie rekreačného plavidla,
 12. príprava rekreačného plavidla na búrku, zabezpečenie vnútorného vybavenia,
 13. vysielanie núdzových signálov,

Práca s lanami upraviť

 1. druhy lán,
 2. materiály používané na výrobu lán,
 3. kladky a kladkostroje,
 4. lanové navijaky,
 5. základné druhy uzlov,
 6. uväzovanie lán na bitvy a úväzníky,
 7. navíjanie a ukladanie lán.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Z plavebnej náuky sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o

Plavba v extrémnych poveternostných podmienkach upraviť

 1. príprava rekreačného plavidla na búrku,
 2. prevrátenie rekreačného plavidla,
 3. zaliatie zadnou vlnou,
 4. plavba so zadným vetrom, ak ide o plachetnice,
 5. driftovanie s plachtami, ak ide o plachetnice,
 6. driftovanie bez plachiet, ak ide o plachetnice,
 7. použitie morskej kotvy, ak ide o plachetnice,
 8. plavba s vlečením brzdiacich lán za kormou, ak ide o plachetnice,

Poškodenie rekreačného plavidla pri plavbe v extrémnych poveternostných podmienkach a možnosti predchádzania týmto škodám upraviť

 1. poškodenie trupu a jeho oprava,
 2. poškodenie takeláže a jej oprava, ak ide o plachetnice,
 3. použitie búrkového oplachtenia, ak ide o plachetnice,
 4. zhotovenie núdzového oplachtenia, ak ide o plachetnice,

Bezpečnosť plavby v extrémnych poveternostných podmienkach upraviť

 1. zaliatie kokpitu,
 2. možnosť zmytia osôb cez palubu,
 3. používanie bezpečnostných pásov,
 4. používanie iných bezpečnostných prostriedkov,
 5. vyhľadávanie a záchrana osôb na mori,

Plavba rekreačných plavidiel s motorovým pohonom v extrémnych poveternostných podmienkach upraviť

Plavba viactrupových rekreačných plavidiel poháňaných plachtami v extrémnych poveternostných podmienkach upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Zdroj upraviť

 • 12/2005 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. novembra 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla.
 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj upraviť