Moreplavba/Sylabus/Meteorológia

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Z meteorológie sa vyžadujú tieto vedomosti:

Základné pojmy upraviť

 1. zloženie atmosféry,
 2. bilancia žiarenia,
 3. vyžarovanie zemského povrchu a atmosféry,

Meteorologické prvky a javy upraviť

 1. teplota a tlak vzduchu,
 2. oblačnosť a druhy oblakov,
 3. druhy hydrometeorov,
 4. prúdenie vzduchu,
 5. základné jednotky používané v meteorológii,

Typy prístrojov upraviť

 1. tlakomer (aneroid, nastavenie na úroveň hladiny mora),
 2. teplomer,
 3. vlhkomer,

Počasie upraviť

 1. rozdiely medzi počasím na pevnine a na mori,
 2. systémy cirkulácie vzduchových hmôt,
 3. kondenzácia vodnej pary,
 4. atmosférické zrážky,
 5. búrky,
 6. hmla a dohľadnosť,
 7. lokálne počasie,

Barické útvary upraviť

 1. vzduchové hmoty,
 2. teplý a studený front,
 3. tlaková výš a tlaková níž,
 4. podružné barické útvary (napr. brázda nízkeho tlaku, výbežok vysokého tlaku),
 5. barické útvary a vietor,
 6. Beaufortova stupnica sily vetra,

Vyhodnocovanie synoptických informácií upraviť

 1. synoptická mapa,
 2. základné značky na synoptických mapách,
 3. informácie zo synoptickej mapy,
 4. predpovede počasia,
 5. technické prostriedky na získavanie predpovedí počasia (napr. rádiové predpovede, systémy Navtex).

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o

Monitorovacie systémy upraviť

 1. meteorologické merania a pozorovania,
 2. merania meteorologickými radarmi,
 3. meteorologické družicové merania,
 4. meteorologické mapy,
 5. meteorologické družicové a radarové zábery a ich vyhodnocovanie,
 6. aerologické merania,
 7. merania slnečnej radiácie vrátane celkového stavu atmosférického ozónu,

Meteorologické objekty upraviť

 1. dráhy barických útvarov v Európe,
 2. rozloženie barických útvarov v lete a zime v Európe,
 3. teplý front,
 4. studený front,
 5. fotometeóry,
 6. hurikány, tajfúny, tornáda,
 7. vodné smršte,

Synoptická meteorológia a predpoveď počasia upraviť

 1. analýza prízemnej mapy,
 2. krátkodobé, strednodobé a dlhodobé predpovede počasia,
 3. vypracovanie predpovede počasia,
 4. charakteristické vetry na Jadrane,
 5. charakteristické vetry v Stredozemnom mori,
 6. počasie na Jadrane; predpovede počasia pre Jadran,
 7. počasie v Egejskom mori a Jónskom mori,

Stupnice a zápisy upraviť

 1. staničný krúžok,
 2. Beaufortova stupnica,
 3. stupnica viditeľnosti,
 4. meteorologické prístroje a zariadenia,
 5. stručný meteorologický slovník.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o

Tropické cyklóny upraviť

 1. vznik a charakteristika tropických cyklónov,
 2. pohyb tropických cyklónov,
 3. počasie v oblasti tropických cyklónov,
 4. príznaky blížiaceho sa tropického cyklónu,
 5. charakteristické trasy pohybu tropických cyklónov,
 6. tropické cyklóny v Atlantickom oceáne, Indickom oceáne a v Tichom oceáne,
 7. určenie smeru oka tropického cyklónu,
 8. zásady plavby v oblastiach tropických cyklónov,
 9. zásady plavby v oku tropického cyklónu,

Monzúny upraviť

 1. vznik a charakteristika monzúnov,
 2. zásady plavby v monzúnových oblastiach,

Základy oceánografie upraviť

 1. morské prúdy,
 2. vzájomný vplyv vetra a morských vĺn,
 3. vznik a charakteristika morských vĺn,
 4. morské vlny v plytkej vode,
 5. extrémne vlny,
 6. tsunami.

Zdroj upraviť

 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj upraviť