Moreplavba/Sylabus/Anglický jazyk

Vodca malého plavidla upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň D upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Veliteľ námorného rekreačného plavidla upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Z anglického jazyka sa vyžaduje

  • znalosť základných jachtárskych termínov a výrazov používaných napr. v navigácii, pri stavbe lodí, v meteorológii, v styku s prístavnými orgánmi,
  • znalosť štandardných námorných výrazov (Standard Marine Navigational Vocabulary); znalosť základných slovných spojení v komunikácii medzi plavidlami navzájom a medzi plavidlami a pobrežím,
  • schopnosť prekladu textov plavebných príručiek a publikácií.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o

  • aktívnu znalosť základných jachtárskych termínov a výrazov,
  • aktívnu znalosť štandardných námorných výrazov (Standard Marine Navigational Vocabulary),
  • schopnosť prekladu textov plavebných príručiek a publikácií.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o schopnosť v ňom komunikovať.

Zdroj upraviť

  • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj upraviť