Nautika upraviť

 1. Navigácia
  1. Praktická navigácia
  2. Námorné mapy
  3. Navigačné zariadenia
  4. Nautické publikácie

Plavebná náuka upraviť

 1. Plavebná náuka
  1. Základné nautické pojmy
  2. Konštrukcia plavidla
  3. Lodné motory
  4. Plavidlo poháňané plachtami
  5. Plavidlo poháňané motorom
  6. Manévrovanie
  7. Bezpečnosť plavby
  8. Práca s lanami
  9. Plavba v extrémnych poveternostných podmienkach
  10. Poškodenie plavidla a profylaxia
  11. Bezpečnosť plavby v extrémnych poveternostných podmienkach

Technické okruhy upraviť

 1. Stavba lodí
  1. Komponenty lode
 2. Strojové zariadenia lodí
  1. Práca motorov
  2. Prevádzka a kontrola hlavných motorov
 3. Lodná elektrotechnika
  1. Lodné elektrotechnické zariadenia

Právo a predpisy upraviť

 1. Námorné právo
  1. Základy námorného práva
  2. Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori
 2. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
  1. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky

Rádiokomunikácia upraviť

 1. Rádiokomunikačné predpisy
 2. Rádiokomunikačná prevádzka
 3. Elektrotechnika a rádiotechnika
 4. Telegrafia

Všeobecné okruhy upraviť

 1. Plavebný zemepis
  1. Svetový zemepis
  2. Fyzikálny zemepis
  3. Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest
 2. Zdravoveda
  1. Zásady prvej pomoci
  2. Najčastejšie druhy ochorení
  3. Zásady hygieny
  4. Základné vybavenie príručnej lekárničky
  5. Štandard vybavenia podľa Medzinárodného signálového kódu
 3. Anglický jazyk
  1. Základné jachtárske termíny
  2. Štandardné námorné výrazy