Esperanto/Organizácie

SlovenskéUpraviť

SKEFUpraviť

Slovenská esperantská federácia
Zastrešuje kluby a jednotlivých členov. Krajinská sekcia UEA.

SKEJUpraviť

Slovenská esperantská mládež
Mládežnícka sekcia SKEF a krajinská sekcia TEJO. Po právnej stránke samostatné slovenské občianske združenie. Združuje slovenských mladých esperantistov a pomáha s informovaním o esperante na Slovensku.

SvetovéUpraviť

UEAUpraviť

Universala Esperanto-Asocio - Svetový esperantský zväz

TEJOUpraviť

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo - Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia
Mládežnícka sekcia UEA (právne je súčasťou UEA). Zastrešuje jednotlivé krajinské mládežnícke esperantské organizácie, organizuje Medzinárodný mládežnícky kongres (IJK), prevádzkuje Pasporta Servo

E@IUpraviť

Edukácia@Internet
Slovenské občianske združenie s medzinárodnou pôsobnosťou. Zameriava sa na viacjazyčné medzikultúrne vzdelávacie projekty a esperanto.

ILEIUpraviť

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj - Medzinárodná liga učiteľov esperantistov

SATUpraviť

Sennacieca Asocio Tutmonda - Beznárodnostný celosvetový zväz

Pozri ajUpraviť