Esperanto/Kultúra/Pasporta Servo

Pasporta Servo je medzinárodná hostiteľská sieť, ktorú organizuje TEJO. Prvý raz túto myšlienku realizoval v roku 1966 argentínsky esperantista Ruben Feldman-Gonzalez ako tzv. Programo Pasporto; dnešnú podobu má Pasporta Servo (PS) od roku 1974.

Hostitelia siete Pasporta Servo sú esperantisti, ktorí ponúkajú cestujúcim u seba doma krátkodobé ubytovanie zdarma. Každý hostiteľ si môže stanoviť maximálny počet osôb a nocí, ktorý ponúka, ako ďalšie podmienky (napríklad v akom časovom predstihu je potrebné oznámiť mu príchod). Všetky tieto údaje sa uverejňujú v brožúrke, ktorá vychádza každoročne. Vďaka stručným opisom, ktoré o sebe, svojich domovoch, preferovaných typoch hostí apod. poskytujú hostitelia, je táto brožúrka veľmi zaujímavá i ako čítanie.

Jedinou podmienkou použitia služby je vlastniť brožúrku a ovládať esperanto (aspoň na úrovni postačujúcej na základné dorozumenie sa s hostiteľom). Každý hostiteľ, ktorý sa prihlási do Pasporta Servo, má nárok na brožúrku zdarma.

Pasporta Servo jedinečným spôsobom obohacuje obidve strany o medzikultúrne a medzinárodné kontakty. Taktiež poskytuje príležitosti používať esperanto v mnohých praktických situáciách.

V roku 2008 má Pasporta Servo 1225 hostiteľov z 90 krajín.

Pozri aj upraviť