Wikiknihy:Stránky na vymazanie

Zoznam Stránky na vymazanie je miestom, kde sa hlasuje o stránkach, ktore považujete za potrebné vymazať. O každom návrhu sa hlasuje aspoň 5 dní (pokiaľ článok zjavne neporušuje pravidlá) a wikibookiáni môžu rozhodovať o tom, či sa má stránka ponechať, zmazať alebo spojiť s iným článkom (a presmerovať na jeho stránku).

Každný návrh na zmazanie alebo hlas musí byť doplnený dôvodom, prečo by mala byť stránka zmazaná, ponechaná alebo spojená a presmerovaná. Staré návrhy sú archivované v archíve vymazaných stránok.

Ako a prečo pridávať stránky do tohto zoznamu vám poradí nápoveda.

Archív diskusií: 2006 · 2008 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014

Nové sekcie pridávajte prosím na koniec stránky!

Michal Truban (sudca)Upraviť

V uvedenom článku (odkaz na Referencie 4.), resp. na stránke Michal Truban (sudca) boli uvedené nepravdivé skutočnosti. Zodpovednosť za zverejnenie nepravdivých informácií podľa platnej judikatúry nesie aj ten, kto takúto informáciu šíri (príp. zverejňuje aj na svojej webovej stránke) bez toho, aby si overil relevanciu a pravdivosť zverejnenej informácie. Vo vzťahu k pôvodcovi informácie, ktorý ju rozšíril, budem postupovať v súlade s platným právnym poriadkom, rovnako tak vo vzťahu ku všetkým subjektom, ktoré uvedenú informáciu zverejnili, obzvlášť vo vzťahu k tým, ktorí takúto informáciu šírili aj po takomto upozornení.