Wikiknihy:Neutrálne stanovisko

Prevzaté a upravené z Wikipédia:Neutrálny uhol pohľadu.

Projekty wiki sa riadia zásadou, že každý článok by mal predstavovať neutrálne stanovisko (angl. neutral point of view - NPOV). Podľa zakladateľa Wikipédie Jimba Walesa je toto pravidlo absolútne, a nediskutuje sa o ňom. (http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2003-November/008096.html)

Zásada neutrálneho stanoviska znamená, že články by sa mali písať bez predsudkov a osobných názorov, ale by mali dať spravodlivý priestor všetkým uhlom pohľadu.

Základná predstava neutrality upraviť

Vo Wikipédách sa používa pojem nestranný a neutrálne stanovisko v konkrétnom význame, ktorý sa líši od bežného použitia:

Nestranný článok pravdivo opisuje jednotlivé názory, ale neuprednostňuje žiaden z týchto názorov. Keďže všetky články píšu ľudia, ktorí majú svoje názory, je to samozrejme ťažké.

Pôvodná definícia neutrálneho stanoviska upraviť

Neutrálne stanovisko sa snaží predstaviť názory a fakty takým spôsobom, na ktorom sa môžu zhodnúť aj ich prívrženci aj odporcovia. Samozrejme, nie je možná stopercentná zhoda; na svete sú aj takí ideológovia, ktorí nepristúpia na akékoľvek iné podanie ako násilné prezentovanie ich vlastného postoja. My sa môžeme pokúšať len o ten spôsob písania, ktorý je prijateľný v zásade rozumným ľuďom, ktorí sa v jednotlivých bodoch nezhodujú.

Aby sme sa vyhli častému nedorozumeniu – táto zásada netvrdí, že je možné napísať článok obsahujúci jediný objektívny názor bez predsudkov. Znamená, že by sme mali dať spravodlivý priestor všetkým stranám diskusie; že článok by nemal tvrdiť alebo naznačovať, že jeden názor je správny, mal by predkladať protichodné názory, bez prikláňania sa k niektorému z nich.

Neúmyselná zaujatosť upraviť

Zaujatosť samozrejme nemusí byť vedomá. Napríklad začiatočníci v nejakej oblasti si často neuvedomujú, že čo im pripadá ako samozrejmosť, môže byť v skutočnosti zaujaté v prospech jedného konkrétneho názoru. (Často teda potrebujeme odborníka, aby dal článku nezaujatú podobu.) Iným príkladom je neúmyselné "geografické" zaujatie, keď autor napríklad popisuje diskusiu tak, ako prebieha v jeho krajine a nevie o tom, že v iných krajinách prebieha diskusia odlišne.

Zásada neutrálneho stanoviska pohľadu nemá za cieľ ukrývať rozličné názory, ale ukázať ich rozmanitosť. V prípade sporu sa pri každom názore uvedú jeho silné a slabé miesta, bez toho, aby sme sa k niektorému priklonili.

Fakty samotné sú neutrálne, ale na vytvorenie neutrálneho uhla pohľadu nestačí iba vymenovať niekoľko faktov. Napríklad ak v článku vyberieme iba tie fakty, na ktorých je založený jeden z názorov, článok nebude neutrálny.

Neutrálne stanovisko vo wikiknihách upraviť

Pravidlo neutrálneho stanoviska sa dvojnásobne vzťahuje na stránky Wikibooks ~ Wikiknihy. Učebnice nie sú miestom, kde sa má viesť polemika. Študenti a čitatelia sa majú dozvedieť overené fakty, nie vedecké disputy. Ak existujú kontroverzné stanoviská, je absolútne nevyhnutné uviesť čo najobjektívnejšie stanovisko, respektíve čo najširšie spektrum podložených názorov.

Neutrálne stanovisko teda vlastne nie je (napriek zneniu tohoto slovného spojenia) nejakým konkrétnym stanoviskom, ktorému by sme medzi ostatnými dali prívlastok neutrálny či nestranný. Neutrálny uhol pohľadu znamená nepoužívať vlastne žiaden uhol pohľadu.

Oprava zaujatosti upraviť

Zaujatosť, alebo subjektívne stanovisko (angl. point of view - POV) je potrebné a nutné z článkov odstraňovať. Nie je však etické vymazávať veľké časti článkov len preto, že niekomu pripadajú zaujaté. Samotný fakt, že ich autor ich považoval za dostatočne pozoruhodné na to, aby si dal prácu s ich začlenením do wikiknihy znamená, že jeho stanovisko si možno tiež zaslúži priestor.

Odporúčaný postup upraviť

  1. Otvorte diskusiu na patričnej diskusnej stránke k článku. Možno spoločne dospejete k formulácii, s ktorou budú súhlasiť všetci autori.
  2. Označte subjektívne stanovisko pred jeho vymazaním. Uzatvorte kontroverzné pasáže do značiek <del></del>, naznačíte tým, že text navrhujete vymazať.
  3. Naznačte zmenu v kolónke Súhrn zmien: pri úprave článku. Uveďte v súhrne písmená POV - znamená to, že považujete dané pasáže za subjektívne stanovisko (angl. point of view).
  4. Vyčkajte na reakciu ostatných čitateľov a autorov.
  5. Odstráňte zaujatosť až keď dosiahnete konsenzus. V súhrne zmien nezabudnite uviesť konvenčnú značku rm POV (angl. remove point of view).