Stránky Wikibooks ~ Wikiknihy nemajú podrobné pravidlá na názvoslovie článkov, na rozdiel od Wikipédie. Napriek tomu existujú všeobecné pravidlá názvoslovia, ktoré by ste mali dodržiavať. Umožnia nám vytvárať konzistentné a použiteľné názvy, na ktoré sa bude ľahšie odkazovať v rámci vášho projektu, poprípade medzi projektami - knihami.

Nad názvom článku sa zamyslite vopred, aby ste ho neskôr nemuseli meniť (presúvať). Uľahčíte tak život sebe aj iným. Články sa síce dajú premenovávať (presúvať) a vymazávať, ale je to práca navyše.

Všeobecné pravidlá upraviť

Všeobecné pravidlá názvoslovia sú:

 • Jednoduchosť. Používajte krátke, jednoslovné alebo dvojslovné názvy.
 • Presnosť. Názov článku či kapitoly a jej obsah majú byť vo vzájomnom súlade. Pomenujte presne to, o čom píšete.
 • Slovenské slová. Používajte podľa možnosti slovenské slová. Odborné, napríklad latinské alebo anglické názvy môžete použiť, poprípade vysvetliť v texte. Ak sa však bežne používa cudzojazyčný názov a slovenčina nemá patričný výraz, prednosť má pravidlo presnosti.
 • Veľké začiatočné písmeno. Toto pravidlo sa týka len prvého slova v názve. Druhé, poprípade ďalšie slová sa začínajú malým písmenom.

Členenie projektu upraviť

Wikikniha môže obsahovať pomerne dlhý text, ktorý je vhodné rozdeliť na viaceré stránky - kapitoly či podkapitoly. Keďže nie je možné vytvárať nový menný priestor pre každý z projektov, je vhodné zaradiť na začiatok názvu každého článku aj názov projektu. To umožní rozlíšiť články patriace k jednotlivým projektom a súčasne sa tieto články zoradia v zozname všetkých stránok všetky spolu.

Konkretný spôsob názvoslovia článkov si môžete vybrať z nasledovných príkladov, buďte však konzistentní a dodržujte ho vo všetkých článkoch projektu bez výnimky!

Odporúčaná možnosť upraviť

 1. [[Názov knihy/Názov kapitoly]]
  Toto je pôvodný variant názvoslovia podstránok z Wikipédie. V encyklopédii je vytváranie podstránok nevhodné, lebo každé heslo má byť na samostatnej stránke. Vo wikiknihách však toto obmedzenie neplatí. Ďalšou jeho výhodou je, že je vizuálne kompatibilný s vytváraním podstránok a adresárov v internetových adresách URL. Systém MediaWiki na podstránkach automaticky vytvára odkaz na nadradenú stránku a tým zjednodušuje navigáciu.

Neodporúčané možnosti upraviť

 1. [[Názov knihy:Názov kapitoly]]
  Nevýhodou tohto systému je, že imituje názvoslovie menných priestorov softvéru MediaWiki a tým môže miasť návštevníka. Wikipediáni a wikikniháni sú zvyknutí, že takto pomenované stránky fungujú inak. Tento systém sa tu kedysi používal, teraz je však neodporúčaný, nepoužívať!
 2. [[Názov knihy: Názov kapitoly]]
  Variant prvého formátu, jeho výhodou je, že vizuálne oddeľuje názov knihy od názvu kapitoly. Nepoužívať!
 3. [[Názov knihy - Názov kapitoly]]
  Iný variant. Odstraňuje nevýhody zámeny s mennými priestormi MediaWiki a je typograficky prehľadný. Nepoužívať!
 4. [[Názov knihy (Názov kapitoly)]]
  Iný variant. Nehodí sa na vytváranie hlbšej vnorenej štruktúry podkapitol či podpodkapitol. Nepoužívať!
 5. [[Názov kapitoly]]
  Toto je najhorší variant! Nepriraďuje daný článok k žiadnemu projektu a ľahko vedie k zmätku a chaosu. Nepoužívať!