Mnohí ľudia sa dnes stávajú nadšencami fotografie, a mnohí sa dostali k takým fotoaparátom, akým je trebárs československý Flexaret alebo ruský Любитель (čítaj: Ľubiteľ, v preklade „amatér“). Sám vlastním dvojokú zrkadlovku Любитель 2, ktorá robí naozaj veľmi pekné fotky (trvalo však nejakú dobu, kým som sa s ňou naučil pracovať, a za ten čas som pokazil niekoľko filmov). Vyvolávať filmy som sa však rozhodol doma, pretože po kúpení vývojky, ustáľovača a vývojnice som porovnal cenu, a ukázalo sa to pre mňa byť výhodnejšie. Nakoniec, naučil som sa aj niečo nové, a vyvolávanie filmov doma má svoje úžasné čaro. Rozhodol som sa teda trocha podeliť so svojimi ťažko nadobudnutými skúsenosťami, nech podporím túto záľubu aj u dnešných mladých ľudí, nech ich neodradí zdanlivá zložitosť celého procesu, tak, ako neodradila mňa. Zároveň si uvedomujem, že nie každý má známych, ktorí mu dajú dobré rady, a tak som sa rozhodol tieto rady zhrnúť v tomto, a ešte niekoľkých iných článkoch.

Ľubiteľ 2

Potrebujeme upraviť

Pre začiatok uvádzam zoznam nevyhnutných vecí pre vyvolanie filmu:

 
Vývojnica, možno kúpiť v obchode s fotografickými potrebami
  1. Film samotný, ktorý nesmie prísť do styku s denným, ani červeným svetlom.
  2. Vývojku
  3. Ustáľovač
  4. Vývojnicu

Ustáľovač by nemal prísť do styku s pokožkou, tobôž očami. Odporúčam používať ochranné rukavice. Chemikálie aj vývojnicu dostať v obchodoch s fotografickými potrebami, nie však vo všetkých. Ustáľovač ani vývojka sa nesmú liať do odpadu - vykupujú ich zberné suroviny. Vývojka je mutagén a karcinogén; treba ju bezpodmienečne držať mimo dosah detí!

Postup upraviť

1. Prichystáme si rozobratú vývojnicu tak, aby sme v dokonalej tme nemali problém ju nájsť a nastavíme ju na rozmer filmu (pre nás 60 mm). Nachystáme si nožnice a nacvičíme si skladanie vývojnice potme.

2. Dokonale zatemníme miestnosť, v ktorej ideme vyvolávať. Film totižto pred vyvolaním nesmie prísť do styku s akýmkoľvek svetlom. Po zatemnení miestnosti si v nej ešte okamih posedíme, kým si očí privyknú, a dokončíme zatemňovanie na miestach, kde sme si to predtým nevšimli.

 
60 mm film

3. Keď je v miestnosti dokonalá tma, môžeme otvoriť film. Tento je u 60 mm (tzv. 120 filmoch) zabalený vo fólii, z ktorej ho najprv musíme v absolútnej tme vyslobodiť a odlepiť. Po oddelení filmu od ochrannej fólie zastrihneme rohy jeho koncov došikma, aby sa nezasekával pri vkladaní do vývojnice. S filmom manipulujeme so suchými rukami, aby sme nepoškodili svetlocitlivú vrstvu. Pomaly ho zasúvame do vývojnice, a pokiaľ sa zasekne, vždy ho vytiahneme, a pokúsime sa ho lepšie zastrihnúť. Toto je časť procesu, v ktorej treba získať cvik, inak to prosto nejde. Mne samému sa potme podarí zastrihnúť film správne až na 3 - 4 pokus.

4. Keď je film celý založený, poskladáme vývojnicu a môžeme rozsvietiť. Nasadíme si rukavice a pripravíme vývojku a ustáľovač, návod na prípravu je napísaný vždy na krabičke. S vývojkou a ustáľovačom manipulujeme v rukaviciach a nevylievame ich do bežného odpadu. Nikdy počas vyvolávania si nepretierame oči! Vývojka aj ustáľovač musia mať teplotu 20 °C ± 3 °C.

5. Prichystáme si stopky, a na nich podľa citlivosti filmu nastavíme dobu:

5 min pre citlivosť 100
3,5 min pre citlivosť 200
7,5 min pre citlivosť 400

Citlivosť filmu je napísaná na krabičke. Pre domáce vyvolávanie vám pravdepodobne odporučia film s citlivosťou 400.

6. Do vývojnice nalejeme vývojku, ktorú tam necháme podľa tabuľky. Na naliatie vývojky použijeme vrchný otvor, ktorým nepreniká k filmu svetlo. Nie že vývojnicu otvoríte, film tým znehodnotíte! Je dobré obsah počas vyvolávania miešať tým, že vývojnicou slabo trasieme. Pre vyvolanie 60 mm filmu je potrebné to bežných vývojníc naliať 0,5 l vývojky, pokiaľ je to inak, musí to byť napísané v návode, alebo zospodu vývojnice. Po určenom čase vývojku vylejeme do pripravenej nádoby a rýchlo začneme prať.

7. Pranie je vlastne odstraňovanie pozostalej vývojky. Do vývojnice nalejeme vrchným otvorom čistú vodu a trasením oplachujeme film. Postup opakujeme aspoň 3-krát.

8. Po dopraní film ustálime: Do vývojnice tentokrát nalejeme 0,5 l ustáľovača. Bežný ustáľovač ustáľuje filmy 10 minút, no narozdiel od vývojky sa však nič nestane, keď ho tam necháme dlhšie.

9. Film opäť operieme a môžeme otvoriť vývojnicu. Film vyberieme, no nedotýkame sa častí, kde sú fotografie, aby sme nepoškodili svetlocitlivú vrstvu. Týchto častí sa môžeme dotknúť až po jeho uschnutí. Film sušíme zavesený tak, aby sa ničoho nedotýkal, nie nad zdrojom tepla, lebo sa zvlní.

Fotky si môžeme z filmu dať vyvolať v špecializovanom obchode, alebo si ich môžeme vyrobiť sami.