Vývoj operačného systému/Značenie v príručke

Všeobecné značenieUpraviť

 • Assemblerový kód je v príručke písaný použitím syntaxe firmy Intel, pokým to nie je pred ukážkou kódu stanovené inak
 • Funkcie BIOSu majú svoje vstupné a výstupné hodnoty napísané formami
  • REG = hodnota - hodnota registra je...
  • ES:DI = hodnota - hodnota kombinácie registrov je... (adresa)
  • [ES:DI] = hodnota - pamäť na adrese v ES:DI je ...
 • Vo vzorcoch a názvoch premenných sa preferuje forma bez mäkčeňov. Ak je to možné, viacslovné názvy sú zapísané vo formách
  • nazov_premennej - zvyčajne v kóde
  • (nazov premennej) - zvyčajne vo vzorci
 • Nepovinné parametre sú označené vo forme [niečo = hodnota]. Postupne sa rozvíjajúce nepovinné parametre sú označené ako niečo = hodnota [, ďalšie = hodnota].
 • Členy arrays (polí) sú zaznačené ako array[index].
 • Bity a bitové polia sú zaznačené podobne:
  • AL[7] - MSB (najvýznamnejší bit) registru AL
  • AX[0:7] - dolných osem bitov (dolný bajt registra AX). Bit 0 je LSB, bit 7 je MSB.
 • Aj smer rozsahu v poli môže mať vplyv na hodnotu, ale to sa stáva zvyčajne len v arrayoch. Smer by mal byť stanovený explicitne (pre uistenie).
  • int_value[0:3] - 0 je LSB, 3 je MSB
  • int_value[3:0] - 3 je LSB, 0 je MSB

Terminológia veľkostiUpraviť

Názov Anglický ekvivalent Alias pre kompilátor Veľkosť
bit bit - 1/8 bajtu
bajt byte byte 8 bitov
slovo word word 2 bajty, 16 bitov
dvojslovo double word dword 2 slová, 4 bajty, 32 bitov
štvorslovo quad word qword 2 dvojslová, 4 slová, 8 bajtov, 64 bitov

Pozri ajUpraviť