Výpočet farby RGB z desiatkovej sústavy do šestnástkovej a naopak

Na výpočet stačí aj kalkulačka na PC.

V hornom menu si kalkulačku prepneme do režimu "vedecká"

PC kalkulačka

Kalkulačka je po zapnutí automaticky nastavená v desiatkovom režime čiže "dec"

PC kalkulačka (dec)

Napíšeme hocijaké číslo do desiatkovej sústavy

Kalkulačka dec

A prepnutím do režimu "hex" čiže šestnástkovej sústavy nám to kalkulačka automaticky prepočíta

Kalkulačka hex
Čiže číslo 165 v desiatkovej sústave je zapísané ako A5 v šestnástkovej sústave.

Prepočítanie čísla zo šestnástkovej sústavy do desiatkovej spravíme jednoducho. Kalkulačku zapneme najprv do režimu "hex" napíšeme číslo a potom ju prepneme do režimu "dec". Číslo bude automaticky prepočítane.

Pozri aj

upraviť