Quenijčina/Prvá lekcia/Základné pravidlá

Poďme vymenovať pár základných pravidiel. Hlásky hociktorého jazyka môžu byť rozdelené do dvoch veľkých skupín, samohlásky a spoluhlásky.

Samohlásky sú hlásky tvorené „voľným“ prúdením vzduchu cez ústa. Rôzne samohlásky sa tvoria menením polohy jazyka a pier, ale prúd vzduchu nie je priamo brzdený. Ak človek predĺži rôzne samohlásky, ktoré vyslovuje ááá alebo ééé, alebo óóó, je ľahko citeľné ako vzduch voľne prúdi cez ústa. Človek iba „tvaruje“ jazyk a pery tak, aby vychádzal požadovaný zvuk.

Samohlásky môžu byť viac alebo menej otvorené alebo uzavreté. Všimnite si polohu jazyka a dolnej čeľuste, keď vyslovujete á a keď vyslovujete ó. Samohláska a je najotvorenejšia a samohláska u je zasa najuzavretejšia. Ostatné samohlásky sa nachádzajú medzi nimi.

Samohlásky môžu byť tiež viac alebo menej „zaguľatené“. To závisí od polohy pier. Samohláska u je zaguľatená, lebo sa vyslovuje s našpúlenými perami. Samohlásky a a o sú vyslovované podobne, len o je zaguľatené, zatiaľ čo a nie je. Práve toto ich robí zvukovo odlišné.