Quenijčina/Prvá lekcia/Základná poznámka

Quenyjčina ako konkrétna jednotka v našom svete existuje hlavne ako písaný jazyk: nadšenci quenyjčiny sú široko rozptýlení a obyčajne sa musia podeliť o svoju záľubu len cez nejaké písané médium. Rovnako by mal študent quenyjčiny vedieť, ako si Tolkien predstavoval výslovnosť, a jeho zámery môžu byť teraz zaokrúhlené.


Existuje veľmi málo nahrávok, kde Tolkien sám číta texty v Quenijčine. V neskorom televíznom rozhovore, Tolkien píše a vyslovuje pozdrav elen síla lúmenn' omentielvo. Urobil tiež dve rôzne nahrávky Namárië (spievanú aj hovorenú). Hovorená verzia je tiež dostupná na internete: http://www.salon.com/audio/2000/10/05/tolkien_elvish/index.html (pod "Poem in Elvish"). V tejto hovorenej verzii je:

  • Inyar únóti nar ve rámar aldaron
  • Inyar ve lintë yulmar vánier

namiesto:

  • Yéni únótimë ve rámar aldaron!
  • Yéni ve lintë yuldar (a)vánier

ako je uvedené v Pánovi prsteňov. Táto nahrávka bola vytvorená pred vydaním knihy a teda aj pred finálnymi revíziami. Existuje aj oveľa neskoršia nahrávka, s rovnakým textom ako je v knihe.


Tých pár nahrávok je zaujímavých, avšak nie sú našim hlavným informačným prameňom. Väčšina toho, čo vieme o Quenyjskej výslovnosti sa opiera o Tolkienove písané poznámky o tom ako by mali byť jeho jazyky vyslovované, tieto informácie nájdeme v Pánovi prsteňov 3 v dodatku E. Výslovnosť v Tolkienových nahrávkach nie je úplne identická s jeho opismi, ale jeho rodná reč nebola quenijčina.


Hocijaký prirodzený jazyk má náuku o hláskach, súbor pravidiel definujúcich aké zvuky sa používajú, a ako môžu byť kombinované. Toto platí aj pre hocijaký dobre urobený umelý jazyk. Quenijčina určite nie je náhodný zmätok hlások; Tolkien starostlivo konštruoval jej náuku o hláskach, ako vyvíjajúcu sa jednotku (klasická quenijčina postupne vyvinutá z primitívnej elfčiny) a tiež ako stabilnú podobu (definuje ten typ quenyjčiny, ktorý je používaný ako jazyk vedomostí a obradov v Stredozemi). Žiadna z hlások v quenijčine nie je iná v porovnaní s hláskami v európskych jazykoch, ale sú nádherne usporiadané. Mnoho „reálnych“ jazykov je v porovnaní s Tolkienovou elfčinou chaotických.


Spievaná verzia Namárië: MP3[1] od Aijin Hindelias