Prehľad literatúry/Literárny systém a literárne podsystémy

Literárny systém upraviť

Literárny systém je osobitná sústava tvorená jednotlivými literárnymi dielami. Podstatu literárneho systému tvorí umelecká literatúra s najvyššími estetickými aj umeleckými hodnotami.

Pozri aj upraviť