Používateľská príručka k MediaWiki

Po stiahnutí všetkých potrebných zložiek sa v adresári nachádzajú tieto súbory: (Je možné, že v súčasnosti sú už aj aktuálnejšie verzie)

 • mediawiki-1.9.2.tar.gz
 • apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
 • php-5.2.0-win32-installer.msi
 • mysql-essential-5.0.27-win32.msi

Potrebné zložky na prácu s MediaWiki

upraviť
 1. Apache web server dostupný na oficiálnej stránke: http://httpd.apache.org/download.cgi
 2. Súčasná verzia PHP programovacieho jazyka, v ktorom je MediaWiki napísaný. Dostupný na oficiálnej stránke: http://www.php.net/downloads.php
 3. MySQL databázový sever, ktorý bude využívaný na ukladanie všetkých textov a dát. Je dostupný na oficiálnej stránke: http://dev.mysql.com/downloads.
 4. Samotné MediaWiki, ktoré je dostupné na oficiálnej stránke: http://www.mediawiki.org

Postup na stiahnutie potrebných zložiek

upraviť
 1. MediaWiki. Do prehliadača webových stránok zadáme adresu http://www.mediawiki.org
 2. Na titulnej stránke klikneme na odkaz download
 3. Po načítaní stránky klikneme na odkaz mediawiki-1.9.2.tar.gz a dáme sťahovať do adresára na našom pevnom disku.
 4. Apache.Ďalším krokom je stiahnutie Apache web servera, dostupného na stránke http://httpd.apache.org/download.cgi. Súbor taktiež uložíme do vytvoreného adresára na našom pevnom disku.
 5. PHP.Ďalej do prehliadača zadáme adresu http://www.php.net/downloads.php. Z ponúkaných súborov na stiahnutie klikneme na odkaz PHP 5.2.1 installer a uložíme tento súbor do adresára na našom pevnom disku.
 6. MySQL.Posledným krokom sťahovania potrebných súborov je stiahnutie databázového servera MySQL zo stránky http://dev.mysql.com/downloads. Po otvorení klikneme na MySQL Community servers a následne na odkaz Windows Essentials (x86) Pick a mirror. Súbor uložíme do adresára na našom pevnom disku.

Nasleduje inštalácia jednotlivých zložiek.

Inštalácia servera Apache

upraviť
 
Obrázok 1 - Apache
 1. Spustíme súbor apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
 2. Klikneme na Next
 3. Akceptujeme licenciu kliknutím na “I accept the terms in the license agreement“ a klikneme na Next
 4. Ďalej klikneme na Next
 5. Vyplníme nasledujúce okno podľa vzoru na obrázku 1
 6. Klikneme na Next a zvolíme Typickú inštaláciu
 7. Zadáme cieľový adresár do ktorého chceme Apache server nainštalovať (c:\Program Files\Apache2.2)
 8. Klikneme ďalej na Next a nasledovne na Install
 9. Po skončení inštalácie klikneme na Finish

Inštalácia servera MySQL

upraviť
 1. Spustíme súbor mysql-essential-5.0.27-win32.msi
 2. Klikneme na Next a zvolíme Typickú inštaláciu
 3. Klikneme na Install
 4. Počas inštalácie sa zobrazí okno, kde zvolíme Skip Sign-Up a klikneme na Next
 5. Klikneme na Finish
 6. Nasleduje konfigurácia MySQL servera. Klikneme na Next.
 7. Zvolíme Standard Configuration a klikneme na Next
 8. Klikneme na Next
 9. MySQL zabezpečíme vlastným ľubovolným heslom a klikneme na Next
 10. Klikneme na Execute
 11. Po skončení inštalácie klikneme na Finish

Inštalácia PHP

upraviť
 
Obrázok 2 - Inštalácia PHP
 
Obrázok 3 - Inštalácia PHP
 
Obrázok 4 - Inštalácia PHP
 1. Spustíme súbor php-5.2.0-win32-installer.msi
 2. Klikneme na Next
 3. Ďalej klikneme na Accept a následne na Next
 4. Zvolíme php 2.2.x Module(obrázok 2) z ponuky web serverov a klikneme na Next
 5. Určíme adresár C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\ (obrázok 3) a klikneme na OK
 6. Klikneme na Next
 7. Z ponúkaného zoznamu klikneme na MySQL(obrázok 4), zvolíme Installed on drive a klikneme na Next
 8. Ďalej klikneme na install
 9. Nasledovne klikneme na Yes, OK, OK
 10. Inštaláciu ukončíme kliknutím na Finish

stiahnete si verziu / PHP, APACHE, mySQL / do PC je zabalená v ZIPE, potrebujete mať v program PC WinZIP po ukončení sťahovania sa otvorí okno kde je možnosť si vybrať začiatok inštalácie do PC - kliknete a začne sa inštalácia niekoľko krát ak Vás systém vyzve odklikáte pokračovať, odporučaná verzia je / typická / si zvolťte počas inštalácie Vás systém požiada o zadanie Mena a Hesla / na prístup k databáze mySQL cez Admin - služi na správu databazi / po skončení inštalácie reštartujte počítač a pri spustení PC bude sa otvárat načítavať databáza a PHP + Apache, to sa bude opakovat vždy kde spustíte počítač úspešnost inštalácie môžeme vidieť tak že na pravej strane bude malý semafor a musí svietiť zelené svetlo, o niečo dalej do ľava je Apache monitor - ikona ktorá svieti na zeleno v strede - ak kliknete na ikonu Apache bude svietiť vo vnútry zelené svetlo čo znamená že inštalácia by mala byť pevedená správne funkčnosť PHP na PC si overíme na príklade

Inštalácia MediaWiki

upraviť
 1. Rozbalený súbor mediawiki-1.9.2.tar.gz skopírujeme do adresára Apache servera, presne do c:\Program Files\Apache2.2\Htdocs a po skončení kopírovania zmeníme názov adresára mediawiki-1.9.2 na wiki
 2. Do webového prehliadača zadáme adresu http://localhost/wiki/config/index.php alebo http://localhost/wiki/mw-config/index.php

a konfigurujeme MediaWiki podľa nasledovných pokynov:

 • WikiName: ľubovolný názov
 • Contact e-mail: kontaktný email
 • Language: sk
 • Copyright/license: GNU
 • Admin username/password: zadáme meno admina a vlastné heslo
 • Shared memory caching: no caching
 • E-mail features(global): enabled
 • User-to-user e-mail: enabled
 • E-mail notification about changes: enabled for changes to user dis-cussion pages…
 • E-mail address authentication: enabled
 • Database host/IP: vlastná IP adresa
 • Database name: wikidb
 • User: wikiuser
 • Password: vlastné heslo
 • Superuser account: true
 • Superuser password: root
 • Password: vlastné heslo
 • Table prefix: nevypĺňame
 • Database charset: backwards comp

Po inštalácii necháme otvorené okno v ktorom prebiehala inštalácia a urobíme nasledovný krok:

 • Súbor z C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\wiki\config\LocalSettings.php presunieme do základného adresára C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\wiki\.
 • Po týchto krokoch je MediaWiki NAINŠTALOVANÉ.

Spustenie MediaWiki a opis prostredia

upraviť

Po kroku uvedenom vyžšie môžeme kliknúť v otvorenom okne inštalácie na odkaz this link (v spodnej časti okna). Tým sa spustí MediaWiki. Ak zatvoríme webový prehliadač a neskôr chceme znovu zapnúť MediaWiki, musíme opätovne otvoriť webový prehliadač a zadať adresu localhost(alebo127.0.0.1)/wiki/index.php/Hlavná stránka. Po načítaní sa zobrazí prostredie MediaWiki, ktoré je charakterizované panelom s možnosťami voľby na ľavej strane obrazovky, ktorý prechádza aj do hornej časti obrazovky. V ľavom hornom rohu sa nachádza logo MediaWiki a v strede obrazovky je pracovný priestor kde sa zapisuje text, odkazy, zobrazujú obrázky, tabuľky atď.

Najčastejšie otázky

upraviť

Keďže MediaWiki sa nainštaluje s parametrami, ktoré nám celkom nevyhovujú, je potrebné v niektorých súboroch zmeniť určité parametre.

Nedá sa prihlásiť. Čo s tým?

upraviť

Po nainštalovaní a spustení MediaWiki sa nedá prihlásiť z dôvodu nevyhovujúcej adresy v súbore C:\Program Files\PHP\php.ini. V súbore php.ini zmeníme:

 • upload_tmp_dir="C:\DOCUME~1\Home\LOCALS~1\Temp\php\session"
 • session.save_path="C:\DOCUME~1\Home\LOCALS~1\Temp\php\upload"

na

 • upload_tmp_dir=
 • session.save_path=

Nedajú sa nahrávať súbory. Čo s tým?

upraviť

Aby sme mohli do MediaWiki nahrávať rôzne súbory, musíme urobiť nasledovný krok: V súbore LocalSettings.php zmeníme príkaz $wgEnableUploads = false;

na

$wgEnableUploads = true;

Ako zmeniť logo?

upraviť

Ak chceme zmeniť logo, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu prostredia MediaWiki, musíme urobiť nasledovný krok:

V súbore LocalSettings.php nájdeme príkaz $wgScriptPath = "/wiki"; pod ktorý zapíšeme nasledovné príkazy:

$wgStylePath = "$wgScriptPath/skins";

$wgLogo = "$wgStylePath/common/images/názovloga.png";

Ako zmeniť vzhľad MediaWiki?

upraviť

V MediaWiki môžeme zmeniť vzhľad prostredia a to nasledovným spôsobom: V súbore LocalSettings.php nájdeme tento zápis.

## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
## names, ie 'standard', 'nostalgia', 'cologneblue', 'monobook':
$wgDefaultSkin = 'monobook';

V príkaze $wgDefaultSkin = 'monobook'; môžeme zmeniť 'monobook' na standard; nostalgia alebo cologneblue.

Ako zmeniť text odkazov v navigačnom paneli?

upraviť

Ak chceme meniť text odkazov v navigačnom paneli, musíme urobiť nasledovné kroky:

 1. Do MediaWiki sa musíme prihlásiť ako Admin
 2. Do políčka hľadaj napíšeme MediaWiki:Sidebar a klikneme na Choď
 3. V hornej časti obrazovky klikneme na úprava
 4. Zobrazí sa nám editačné okno navigačného panela v ktorom je zapísaná štandardná schéma navigačného panela. Túto schému môžeme meniť podľa vlastnej potreby.

Ukážka štandardnej schémy navigačného panela:

* navigation
** mainpage|mainpage
** portal-url|portal
** currentevents-url|currentevents
** recentchanges-url|recentchanges
** randompage-url|randompage
** helppage|help
** sitesupport-url|sitesupport

Vysvetlenie:

Prvá časť zápisu predstavuje text, ktorý sa bude zobrazovať po otvorení stránky v hlavičke stránky a druhá časť zápisu predstavuje text zobrazený v navigačnom paneli.

Základné formátovanie

upraviť

V MediaWiki môžeme formátovať napísaný text použitím wiki markupu (špeciálna formátovacia sekvencia systému wiki ). Ten pozostáva z normálnych znakov ako napríklad uvodzovky alebo iné znaky ktoré majú špeciálnu funkciu vo wiki v závislosti od ich pozície. Napríklad: ak chceme formátovať slovo v kurzíve, musíme to zapísať do dvoch jednoduchých uvodzoviek ako ''toto''

Úprava textu stránky

upraviť

Upravovať stránku MediaWiki je veľmi jednoduché. Jednoducho:

 1. klikneme na odkaz "Úprava" v hornej časti stránky, čo nám umožní zmeniť text stránky, alebo
 2. klikneme na odkaz "Diskusia" a následne na odkaz "Úprava", čo nám umožní pridať text do diskusnej stránky patriacej k danéj stránke
 • Kliknutím na "Úprava" sa vždy otvorí stránka s textovým okienkom na úpravy, ktoré obsahuje editovateľný text danej wiki-stránky.
 • Na záver prípadne pripíšeme krátke zhrnutie úprav do malého textového poľa pod okienkom na úpravy.Keď skončíme, stlačíme "Ulož stránku".
 • V závislosti od systému môže mať stlačenie Enter-u, keď nie je okienko na úpravy aktívne (čiže v jeho vnútri nie je zobrazený kurzor), rovnaký efekt ako stlačenie Ulož článok.
 • Pred samotným uložením zmien si môžeme dať zobraziť náhľad (stlačíme "Zobraz náhľad").

Používanie Panelu nástrojov

upraviť
 
Ukážka panela nástrojov

V MediaWiki môžeme na formátovanie (textu, odkazov, obrázkov, tabuliek...) použiť panel nástrojov, ktorý sa zobrazí v hornej časti obrazovky po kliknutí na „Úprava“ pri editovaní stránky.

Výhoda tohto panelu nástrojov je v tom, že nemusíme písať zdrojový kód, ale jednoducho len klikneme na ikonu ktorá predstavuje funkciu ktorú potrebujeme.

Formátovanie pomocou HTML príkazov

upraviť

Ak ovládame príkazy ktoré sa používajú v HTML, tak ich môžeme využiť aj pri formátovaní v MediaWiki. Zoznam povolených HTML príkazov ktoré fungujú aj v MediaWiki:

<b>, <blockquote>, <br />, <caption>, <cite>, <code>, <dd>, <dfn>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hr />, <i>, <kbd>, <li>, <ol>, <p>, <pre>, <rb>, <rp>, <rt>, <ruby>, <s>, <small>, <span>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <td>, <th>, <tr>, <ul>, <var>, <!-- ... -->

Formátovanie textu

upraviť
Popis Zápis Výsledok
všade použitelné
Kurzíva ''kurzíva'' kurzíva
Tučné písmo '''tučné písmo''' tučné písmo
Kurzíva a tučné písmo '''''kurzíva a tučné písmo''''' kurzíva a tučné písmo
Znak bez wiki-formátu <nowiki>no ''markup''</nowiki> no ''markup''
iba na začiatku riadku
Nadpisy rôznych veľkostí == úroveň 2 ==

=== úroveň 3 ===
==== úroveň 4 ====
===== úroveň 5 =====

úroveň 2

upraviť

úroveň 3

upraviť

úroveň 4

upraviť
úroveň 5
upraviť
Horizontálna čiara ----
Odrážky * jeden

* dva
* tri
** tri jedna
** tri dva

 • jeden
 • dva
 • tri
  • tri jedna
  • tri dva
Číslovanie # jeden

# dva
# tri
## tri celá jedna
## tri celá dva

 1. jeden
 2. dva
 3. tri
  1. tri celá jedna
  2. tri celá dva
Kombinácia odrážok a číslovania # jeden

# dva
#* dva celá jedna
#** dva celá dva

 1. jeden
 2. dva
  • dva celá jedna
   • dva celá dva
Definičný list ; Definícia

: položka 1
: položka 2

Definícia
položka 1
položka 2
Predformátovaný text predformátovaný text sa

zapíše pomocou medzery na
začiatku riadku

predformátovaný text sa
zapíše pomocou medzery na
začiatku riadku

Paragrafy

upraviť

MediaWiki ignoruje normálne riadkovanie. Ak chceme začať nový paragraf, jednoducho vynecháme jeden prázdny riadok. Taktiež môžeme začať nový riadok použitím HTML príkazu <br />.

Formátovanie odkazov

upraviť
Popis Zápis Výsledok
Interný odkaz [[Hlavná stránka]] Hlavná stránka
Pipe odkazy
(rovnaký cieľ, iný text)
[[Hlavná stránka|rozdielny text]] rozdielny text
Odkaz na nadpis
zakotvený v texte
[[#Nadpis v texte|Odkaz]] Odkaz
Externý odkaz http://mediawiki.org http://mediawiki.org
Externý odkaz,
rozdielny názov
[http://mediawiki.org MediaWiki] MediaWiki
Externý odkaz,
nepomenovaný
[http://mediawiki.org] [1]
Externý odkaz,
rovnaký nepomenovaný
hostiteľ
[http://{{SERVERNAME}}/menostránky] [2]
Interwiki odkaz [[Wikipedia:MediaWiki]] Wikipedia:MediaWiki
Mail [mailto]
nepomenovaný
[mailto:info@example.org] [3]
Mail [mailto]
pomenovaný
[mailto:info@example.org info] info
Presmerovanie #REDIRECT [[Hlavná stránka]] nelze zobrazit

Formátovanie obrázkov

upraviť
Popis Zápis Výsledok
Vnorený obrázok (s alternatívnym textom) [[Súbor:Example.jpg|Logo]]
 
Logo
Odkaz na opisnú stránku [[:Súbor:Example.jpg]]

[[:Súbor:Example.jpg|Logo]]

Súbor:Example.jpg

Logo

Odkaz priamo na súbor [[Media:Example.jpg]]

[[Media:Example.jpg|Logo]]

Médiá:Example.jpg

Logo

Automatická miniatúra s popisom [[Súbor:Example.jpg|thumb|Logo]]
 
Logo

Galéria obrázkov

upraviť

MediaWiki umožňuje aj tvorbu galérie obrázkov jednoducho pomocou príkazu <gallery>. Zápis je nasledovný:

<gallery>
Súbor:{názov}|{popis}
Súbor:{názov}|{popis}
{. . .}
</gallery>

Popis je nepovinný a môže obsahovať wiki odkaz alebo iné formátovanie.Napríklad:

<gallery>
Súbor:Example.jpg|Popis
Súbor:Example.jpg|Odkaz na [[Pomoc:Odkazy]]
Súbor:Example.jpg
Súbor:Example.jpg
Súbor:Example.jpg|''opis kurzívou''
</gallery>

výsledok:

Formátovanie tabuliek

upraviť

Základy

upraviť

Každá tabuľka sa začína zloženou zátvorkou {, za ktorou nasleduje zvislá čiara | a končí zvislou čiarou | a zloženou zátvorkou }. Zvislá čiara tvorí tiež začiatok každého nového riadku tabuľky.

{| začiatok tabuľky
|+ názov tabuľky, nepovinné
|- riadok tabuľky
! hlavička (nadpis) bunky v tabuľke, nepovinné. Následné nadpisy v bunke môžu byť pridané na rovnaký riadok oddelené dvoma znakmi ||, alebo môžu začať na ďalšom riadku, každý s vlastným znakom !.
| dáta tabuľky v bunke; potrebné! Následné dáta v bunke môžu byť pridané na rovnaký riadok oddelené dvoma znakmi || alebo môžu začať na ďalšom riadku, každé s vlastným znakom |.
|} koniec tabuľky

Ďalšie funkcie tabuliek

upraviť

Rowspanning a Colspanning

upraviť

Vo Wiki-syntaxi sa dá dosiahnuť podobný výsledok ako pri kódovaní v jazyku HTML. Aj tu sa môže bunka rozprestierať cez niekoľko riadkov či stĺpcov. Na to nám slúžia rowspan a colspan. Pri písaní kódu tabuľky najprv uvedieme atribúty tabuľky a následne jej obsah.